Apotti-järjestelmä otettiin aamuyöllä 6.11. käyttöön Helsingin, Kauniaisten ja Keravan lapsiperheiden palveluissa, lastensuojelussa, työikäisten palveluissa sekä Kauniaisten ja Keravan vammaispalveluissa.

Käyttöönotto koskee noin 2200:aa sosiaalihuollon työntekijää.

”Apotti-järjestelmä mahdollistaa kuntalaisten saumattomat sähköiset hoitoketjut, sillä asiakkaan tai potilaan tiedot ovat käytettävissä ajantasaisesti ilman viivettä kaikissa hoito- ja palvelutilanteissa", Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki sanoo tiedotteessa.

Öisen käyttöönoton myötä Apotti-järjestelmää käytetään kaikissa Helsingin, Kauniaisten ja Keravan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Apotti-järjestelmän käyttöönotto on iso ponnistus, joka muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten päivittäisiä työskentelytapoja. Kaikki uudet käyttäjät on koulutettu Apotti-järjestelmän käyttöön.

"Ymmärrämme hyvin, että uuden järjestelmän oppiminen vie sosiaalihuollon ammattilaisilta aikaa muutenkin kuormittavassa työtilanteessa”, Välimäki sanoo.

”Teemme tiivistä yhteistyötä Helsingin, Kauniaisten ja Keravan kanssa, jotta käyttöönottovaihe sujuisi mahdollisimman hyvin ja mahdollisesti esiin tulevat haasteet ratkaistaisiin nopeasti.”

Apotin käyttöönottoa on tukemassa 459 tukihenkilöä asiakasorganisaatioista. Apotin puolella uusia käyttäjiä tukee etätuki, jossa työskentelee käyttöönottovaiheessa 18 henkilöä.

Tukea saa Välimäen mukaan ympäri vuorokauden.

Maisan digipalvelut laajenevat Helsingissä, Kauniaisissa ja Keravalla

Apotti-järjestelmän Maisa-asiakasportaali tuo sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut digitaalisesti kuntalaisten saataville. Maisa on henkilökohtainen, maksuton ja suojattu digitaalinen kanava ammattilaisen ja kuntalaisen välillä.

Sen kautta myös sosiaalihuollon asiakkaat voivat muun muassa viestiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja tehdä sosiaalihuollon hakemuksia.

"Asiakkaan kehittyneet digipalvelut ovat uutta sosiaalihuollon toiminnoissa”, Välimäki sanoo.

"Alussa Maisan mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii varmasti opettelua, mutta uskon, että hyödyt tulevat nopeasti näkyviin.”

Apotti-järjestelmä on käytössä Husin erikoissairaanhoidossa sekä Vantaan, Helsingin, Kauniaisten ja Keravan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.