Apotti-järjestelmästä on saatu kerättyä kokemuksia Vantaalla, missä Apotti on ollut käytössä jo yli vuoden terveyspalveluissa sekä perhe- ja vanhuspalveluissa. Apotin käyttö laajenee Hus-alueella vaiheittain ja esimerkiksi Helsingissä valmistaudutaan vajaan vuoden kuluttua tapahtuvaan käyttöönottoon.

Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto on iso muutos toimintatapoihin sekä potilas- ja asiakastiedon hyödyntämiseen.

− Vantaa on ensimmäisenä kuntana ottanut Apotti-järjestelmän käyttöönsä. Olemme nyt oppimiskäyrän alkuvaiheessa. Alku on aina hankalaa, mutta tässäkin tapauksessa lopussa kiitos seisoo, Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö toteaa tiedotteessa.

Järjestelmä on toiminnallisuudeltaan hyvin laaja ja poikkeaa toiminta-ajatukseltaan aiemmin käytössä olleista järjestelmistä. Apotti yhdistää ensimmäisenä maailmassa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot. Tavoite on, että sosiaali- ja terveydenhuoltoa voidaan sen käyttöönoton myötä kehittää ja johtaa yhtenä kokonaisuutena, entistä tehokkaammin.

Reilun vuoden käytön aikana Vantaan Apotti-käyttäjien toivomia muutospyyntöjä on toteutettu jo lähes sata.

− On selvää, että järjestelmässä on edelleen optimoitavaa. Tämän vuoksi kehitystyötä tehdään jatkuvasti yhdessä asiakkaiden kanssa, Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki sanoo.

− Vantaan Apotti-käyttäjiltä saatu palaute tasoittaa tietä muiden kuntien käyttöönotoille.

Vantaalla käyttöönotto tapahtui vaiheittain: marraskuussa 2019 käyttö laajeni esimerkiksi suun terveydenhuoltoon, työllisyyspalveluihin ja nuorten työpajatoimintaan. Helmikuussa 2020 Apotti otettiin käyttöön muun muassa perheoikeudellisissa palveluissa, vammais- ja päihdepalveluissa, asunnottomien asumispalveluissa ja maahanmuuttajapalveluissa.

Apotin myötä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta integroituu ja sitä voidaan kehittää entistä asiakaslähtöisemmäksi. Kuntalaisten käytössä on Maisa-asiakasportaali, jonka avulla voi hoitaa kaiken sosiaali- ja terveydenhuollon asioinnin ja seurata ja vastaanottaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietoja.

Maisa-portaalissa voi muun muassa olla yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiseen, tarkastella laboratorio- ja röntgentutkimusten tuloksia ja nähdä sosiaali- ja terveydenhuollon käyntiyhteenvedot ja kirjaukset sekä sosiaalihuollon päätökset.

− Maisan kautta asiakas tai potilas saa helposti yhteyden sote-ammattilaiseen, Timo Aronkytö kuvaa.

− Tulevaisuudessa asiakas- ja potilaskohtaamisia voidaan hoitaa yhä enemmän etänä.

Maisa-asiakasportaalilla on jo yli 122 000 käyttäjää ja määrä on koronapandemian aikana kasvanut jatkuvasti: koronapandemia on lisännyt erityisesti videon välityksellä tapahtuvia etävastaanottoja. Maisan avulla onkin pidetty jo yli 3 000 etävastaanottoa.

Apotti-järjestelmän käyttöönottoaikatauluihin on tehty muutoksia koronapandemian vuoksi. Näillä näkymin Helsinki, Kirkkonummi, Kauniainen, Kerava ja Tuusula sekä Hus diagnostiikan kuvantamistoiminnot ottavat Apotti-järjestelmän käyttöön huhtikuussa 2021. Loviisan, Lapinjärven, Inkoon ja Siuntion käyttöönottoa suunnitellaan vuoden 2021 lopulle.

− Helsingissä ja muissa Apotin asiakaskunnissa on seurattu Vantaan käyttöönottoja ja niistä kertyneitä kokemuksia tarkasti. Vantaalla tehty pioneerityö on kaikkien Apotin asiakkaiden kannalta todella arvokasta, Apotin hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen sanoo.

− Helsinki ja muut asiakaskunnat saavat käyttöönsä valmiimman järjestelmän ja toimintatavat.

Apotti-järjestelmän seuraava käyttöönotto tapahtuu Husissa Meilahden sairaala-alueella loka-marraskuun vaihteessa 2020, minkä jälkeen kaikki Husin sairaalat käyttävät Apotti-järjestelmää.