Apotti-järjestelmä otetaan 24. huhtikuuta käyttöön Helsingissä, Kauniaisissa ja Keravalla terveydenhuollossa, kotihoidossa, iäkkäiden palveluissa ja päihdehuollossa sekä Hus Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoiminnoissa. Helsingin vammaispalveluissa Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön toukokuussa.

Helsingin, Kauniaisten ja Keravan lapsiperheiden palveluiden, lastensuojelun ja työikäisten palveluiden sekä Kauniaisten ja Keravan vammaispalveluiden Apotti-käyttöönotto siirtyy syksyyn.

− Käyttöönoton laajuuteen tehtävillä muutoksilla pienennämme käyttöönottoon liittyviä riskejä ja turvaamme terveydenhuollon ja siihen välittömästi integroituvien sosiaalihuollon tehtävien, kuten iäkkäiden palveluiden, toiminnan haastavassa pandemiatilanteessa, Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki sanoo tiedotteessa.

Keväinen tietojärjestelmän käyttöönotto koskee noin 15 000 Helsingin, Kauniaisten ja Keravan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää sekä noin 2 000 Hus Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoimintojen työntekijää. Helsingin vammaispalveluissa muutos koskee noin 755 työntekijää.

− Huhtikuun käyttöönotto on Apotti-järjestelmän kaikkien aikojen laajin, ja haluamme varmistaa sen sujuvuuden sote-ammattilaisia kuormittavassa koronatilanteessa. Tästä syystä päädyimme supistamaan huhtikuun käyttöönoton laajuutta, vaikka tiettyjen sosiaalihuollon toimintojen käyttöönoton siirto onkin ikävää kaupunkien sosiaalihuollon ammattilaisten näkökulmasta, Välimäki sanoo.

Hän myöntää, että viime vuoden laajat suuret käyttöönotot vaativat arvioitua suurempaa työpanosta.

− Koronan kokonaisvaikutukset ovat myös olleet suuremmat, kuin osattiin odottaa. Olemme tehneet järjestelmään runsaasti asiakkaiden tarvitsemia muutoksia, muun muassa lisänneet vuodeosasto- ja tehohoitopaikkoja, oirekyselyjä ja laboratorionäytepaketteja.

Korona on Välimäen mukaan vaikuttanut myös työn organisointiin, kun esimerkiksi koulutukset ja asiakasyhteistyö on järjestelty uudelleen koronarajoitukset huomioiden.

Huhtikuun käyttöönoton myötä Helsingin, Kauniaisten ja Keravan asukkaat saavat käyttöönsä Maisa-asiakasportaalin helpottamaan omahoitoa, ajanvarauksia, reseptien uusintaa, toisen puolesta asiointia ja sähköistä asiointia sote-ammattilaisten kanssa.

Maisa-asiakasportaalin sosiaalihuollon toiminnallisuudet laajenevat entisestään syksyllä.