Antibiootteja on käytetty lähes 100 vuotta bakteeriperäisten infektioiden hoidossa. Aika nopeasti antibioottien teollisen tuotannon alettua huomattiin, että antibioottien lisääminen eläinten ruokaan vauhdittaa tuotantoeläinten kasvua.

Biologista mekanismia ilmiön taustalla ei kuitenkaan tunneta. Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa tehty tutkimus viittaa siihen, että antibioottien kasvua kiihdyttävä vaikutus saavutetaan immuniteetin kustannuksella, yliopiston tiedote kertoo.

Antibiootteja käytetään kasvun kiihdyttäjinä runsaasti varsinkin Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Antibioottien kasvua kiihdyttävä vaikutus on todennettu ainakin broilereilla, sioilla, lehmillä, monilla kaloilla, hiirillä ja hyönteisillä. Jopa 80 % kaikista antibiooteista käytetään nimenomaan eläintuotannossa.

Aiemmin on arveltu, että antibioottien kasvua kiihdyttävä vaikutus liittyy suoliston mikrobiomin muutoksiin: antibiootit tappavat suolistomikrobeja, jotka muuten kilpailisivat ravinnosta isäntäeläimen kanssa. Toisen hypoteesin mukaan eläin voi panostaa enemmän kasvuun, koska sen ei tarvitsee taistella infektioita vastaan.

Tutkijat testasivat, mitä tapahtuu geenien ilmenemiselle antibioottien antamisen jälkeen. Terveisiin perhostoukkiin injektoitiin antibiootteja, jonka jälkeen niiden geneettinen profiili analysoitiin.

Kasvuun vaikuttavien geenien säätely tehostui, mikä johti eläinten kiihtyvään kasvuun. Sen sijaan immuniteettia ohjaavien geenien säätely pysähtyi tai hidastui.

Ilmiö todennettiin hyönteismallilla, mutta tutkijat arvioivat sen pätevän myös selkärankaisiin. Immuniteetin ylläpito vaatii paljon energiaa, ja rajalliset resurssit suunnataan sinne, missä niitä tarvitaan eniten. Antibiootit vapauttavat resurssit kasvuun, mutta voivat vakavasti häiritä immuniteettia.

Tutkimusta rahoitti Suomen Akatemia.