Nuoret säveltäjät ovat synnyttäneet aivan uudenlaista musiikkia, jossa syöpäsolujen informaatio tuottaa ääntä. Voimme kuulla jotain meille näkymätöntä, kuulla syövän, kerrotaan Rocken tiedotteessa.

Roche on kansainvälinen bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon.

Sävellysten synnyssä hyödynnetyllä geeniprofiloinnilla on rooli syövän diagnostiikassa ja hoidossa. Geeniprofiloinnin tulos voi auttaa lääkäriä ohjaamaan potilaan juuri hänen syöpäkasvaimeensa liittyvien mutaatioihin perustuvan lääkehoidon pariin.

Rochen lääketietieteellisen johtajan Anssi Linnankiven mukaan musiikin syntyminen syöpäpotilaan genomidatasta kuvastaa juurikin sitä kehitystä, mikä syövän tutkimuksessa on saavutettu ja sitä tulevaisuutta, jota kohti syövän hoidossa mennään.

– Haluamme tällä musiikilla saada ihmiset pysähtymään ja ymmärtämään, mikä kaikki voisi olla mahdollista. Musiikki ikään kuin symboloi ja konkretisoi syövänhoidossa otettuja kehitysaskeleita, joiden myötä syövän hoidon tulevaisuus on jo nyt täällä, Linnankivi kertoo tiedotteessa.

Sibelius-Akatemiassa opiskelevan Martin Reckerin abstraktin maalaileva sävellys pohjautuu syöpäpotilaan genomidataan, joka saatiin Roche Oy:n Foundation Medicine -geeniprofiloinnin avulla. Se tunnistaa potilaan genomissa syöpään liittyviä mutaatiota.

– Sävellys rakentuu syöpädatan ja muusikon vuoropuheluna, jossa dataa tulkitseva ohjelmisto toimii välittäjänä. Syöpäpotilaan DNA-näyte ohjaa tiettyjen ennalta kirjoitettujen sävelkulkujen etenemistä, Recker kertoo.

Reckerin lisäksi omat sävellyksensä samasta genomidatasta tekivät sävellysopiskelijat Elisavet Ftergioti ja Marina Ortega. Kolme erilaista musiikkiteosta syntyivät osana Sibelius-Akatemian tietokoneavusteisen säveltämisen kurssia, jonka opettajana toimii säveltäjä, äänitaiteilija ja tutkija Josué Moreno.

– Koen, että minulla on suuri vastuu. Teen musiikkia pohjautuen dataan, joka ei ole mitä tahansa informaatiota, vaan peräisin syöpäpotilaan perimästä, opiskelija Ftergioti kuvailee työskentelyä syöpädatan kanssa.

Syöpägeenistä sävelletyt musiikkiteokset ja sävellysprosessia kuvaava Keys to Cancer -dokumentti, julkaistaan tänään 6.6. sivustolla www.keystocancer.fi ja Foundation Medicine Suomi -Facebook-sivuilla.