Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin seitsemäs Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinto on myönnetty silmätautiopin professori Anja Tuuloselle, jonka työuraa kliinikkona, tutkijana, opettajana ja johtajana on leimannut yhteistyö ja innovatiivisten ratkaisujen etsintä.

Kansainvälisesti arvostettu, monialainen Tuulonen on paneutunut tutkimaan erityisesti silmäterveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta.

Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinto on arvoltaan 15 000 euroa.

Professori Anja Tuulonen tunnetaan erikoisalastaan innostuneena silmälääkärinä, joka kouluttaa johtamista ja kustannustietoisuutta myös eri erikoisalojen osaajille ja toimii näin esimerkkinä nuorille lääkäreille.

– Taitavana verkostoitujana hän on muun muassa kansainvälisessä toiminnassaan vienyt eteenpäin nuorten tutkijoiden asiaa. Hänet kutsuttiin johtamaan Tays Silmäkeskusta, jossa hän uudisti toimintaprosessit ja samalla sai täytettyä sekä erikoislääkäreiden että erikoistuvien lääkäreiden tehtävät, perustelee valitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, Duodecim-seuran puheenjohtaja Minna Kaila valintaa tiedotteessa.

Laimi Leidenius -palkintoperusteissa korostetaan rohkeaa edelläkävijyyttä. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä on Anja Tuulosen johtama viiden yliopiston silmäklinikoiden yhteishanke, joka pyrkii hoitojen vaikuttavuuden vertailun ja hoitoprosessien optimoinnin avulla ehkäisemään näkökyvyn pysyvää menettämistä väestössä.

– Suomen silmäylilääkäreiden yhteistyöllä on pitkät perinteet. Muun muassa vuonna 2004 laadimme ensimmäisenä erikoisalana hoitoonpääsyn kriteerit, vuotta ennen kuin asetus astui voimaan. Niiden päivityksen yhteydessä vuonna 2019 julkaisimme ensimmäisenä erikoisalana priorisointiperiaatteet. Palveluvalikoimaneuvosto puolestaan julkaisi ensimmäisen suosituksensa vuonna 2015 silmän ikärappeumalääkkeestä, Tuulonen kertoo tiedotteessa.

Tuulonen sanoo haluavansa erityisesti tukea nuoria lääkäreitä onnistumaan työssään.

– Pidän erittäin tärkeänä varmentaa ja valmentaa uusia lääkärisukupolvia ottamaan vastuuta ja kehittymään edeltäjiään paremmiksi. Kaikki työt – tutkijan, opettajan, kliinikon ja johtajan – ovat oleellisia terveydenhuollon ja sen kehittämisen kannalta. Ilman omaa syvällistä kokemusta eri tehtävistä olisi vaikea hahmottaa kokonaisuutta ja johtaa toimintaa, Tuulonen sanoo.