Kotihoidon uudistus vaatii satoja uusia työntekijöitä, linjaa tiedotteessaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Ammattiliitto otti kantaa siihen, että Suomen hallitus esittää iäkkäiden kotihoidon muuttamista ympärivuorokautiseksi ja asumispalvelumuotojen päivittämistä. JHL pitää esitystä hyvänä, mutta sanoo uudistuksen vaativan satoja uusia työntekijöitä.

Kotihoitoa on toteutettu aivan liian pitkään aivan liian pienellä henkilöstömäärällä ja käytännössä ilman valvontaa.

Hallitus on arvioinut henkilöstötarpeen lisääntyvän uudistuksen vuoksi lähes 700 henkilötyövuodella. JHL:n näkemyksen mukaan määrä ei riitä, koska siinä ei sen mukaan ole riittävästi huomioitu yövuorosta tulevaa kuormittavuutta.

”Kotihoidon henkilöstömäärät on kirjattava lakiin. Hallituksen on kohdistettava määrärahoja henkilöstön rekrytointiin, kouluttamiseen ja työhyvinvointiin. Tarvitsemme moniammatillisia tiimejä, eli lisää muun muassa sairaanhoitajia, lähihoitajia ja hoiva-avustajia sekä heidän tuekseen riittävät tukipalvelut”, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii tiedotteessa.

Liiton mielestä uudistus kuitenkin lisää iäkkäiden turvallisuutta ja kohentaa palvelutasoa. Ammattiliiton mukaan kotihoidossa on paljon huonokuntoisia vanhuksia, joiden paikka ei sen mielestä olisi yksin kotona.

JHL:n mukaan henkilöstön saatavuus on vaarassa ja kotihoito kilpailee työvoimasta muiden alojen lisäksi palveluasumisen kanssa.

”Kotihoitoa on toteutettu aivan liian pitkään aivan liian pienellä henkilöstömäärällä ja käytännössä ilman valvontaa. Henkilöstö on uupunutta työtaakkansa ja resurssien puutteen vuoksi. Avoimia työpaikkoja ei saada täytettyä”, Niemi-Laine sanoo.

Kotipalvelu poistuu

Sote-alan koulutusten aloituspaikkoja on JHL:n mukaan lisättävä ja rakennettava uusia muuntokoulutusväyliä.

”Näin saadaan koulutettua riittävästi henkilökuntaa turvallisen ja laadukkaan kotihoidon toteuttamiseen, missä henkilökunta ja asukas viihtyvät”, liitto tiedottaa.

Lakiuudistuksen myötä iäkkäiden palveluiden valikoimasta poistuu kotipalvelu. Esitys ei ota selkeästi kantaa, miten kotipalvelun tuottamat palvelut jatkossa toteutetaan. JHL pitää erityisen tärkeänä, että tämä asia otetaan huomioon ja ikäihmisten saama palvelu ei tältä osin vähene.

”Lisäksi on huomioitava, että laadukkaiden asumispalveluiden tulee olla aidosti kaikkien ulottuvilla myös kustannusten osalta”, liitto linjaa.