Terveydenhuollon ammattilaiset ovat Husissa suhtautuneet kokemusasiantuntijoiden apuun hyvin positiivisesti.

"Heidät on otettu hyvin lämpimästi vastaan. Kokemusasiantuntijatoimintaan on oltu tyytyväisiä puolin ja toisin varsinkin niissä yksiköissä, joissa toiminta on tutumpaa, sanoo Hus Akuutin kokemusasiantuntijatoiminnan koordinaattori Kukka Nurmi.

Husin Vatsakeskuksen kokemusasiantuntijatoiminnan koordinaattori Jaana Ahoranta on huomannut saman omissa yksiköissään.

"Kun olemme olleet esittelemässä toimintaa niille, jotka sitä eivät vielä tunne, niin ammattilaisilta on tullut kommentteja, että tämähän on upeaa, en tiennytkään tällaisesta", Ahoranta sanoo.

Isossa organisaatiossa toiminnan jalkauttaminen vie aikaa, vaikka Husissa onkin ollut säännönmukaista kokemusasiantuntijatoimintaa jo noin viiden vuoden ajan.

Tämän takia toimintaa esitellään laajasti myös Husin sisäisissä viestintäkanavissa ja taukohuoneiden näytöillä.

"Henkilökuntaa vaihtuu, joten näkyvyys Husin sisälläkin on tärkeää. Tämä korostuu nyt korona-aikana, kun tapahtumia ei ole voitu järjestää eikä pitää käytäväkeskusteluja ja pulinapalavereita", Nurmi sanoo.

Hyvät kokemukset hälventävät pelkoja

Ammattilaisten suhtautumista kokemusasiantuntijoihin on THL:n projektipäällikön Tanja Hirschovits-Gerzin mukaan selvitetty jo myös useissa tutkimuksissa. Vastaanotto on ollut pääosin myönteistä.

"Toki on ollut myös pelkoa, että oma professio kärsii laajennetun työyhteisön mallissa. Työntekijöillä on ollut turvattomuuden tunteita tai pelkoa, että kokemusasiantuntijat vievät heidän ammatillisen osaamisensa tai jopa työpaikan. Huolet ovat kuitenkin olleet turhia", Hirschovits-Gerz sanoo.

Pelkoja voidaan hänen mielestään hälventää sillä, että yhteistyön muodot on sovittu selkeästi ennen kuin kokemusasiantuntija tulee työyhteisöön.

"Muuten voi tulla ajatuksia, että työkaveriin ei voi luottaa tai ei tiedetä, mitä toiselta voi odottaa. Kokemusasiantuntijat eivät ole mikään tietty ammattiryhmä, millä on joku tietty osaamistaso, joten koordinointi on tärkeää. Ammattilaiset pitää valmistella siihen, mistä toiminnasta on kyse."

Ammattilaisille onkin tarjolla erilaisia koulutuksia kokemusasiantuntijatoimintaan liittyen.

"THL järjestää vuosittain Asiakkaat ja sote -tilaisuuden, missä pohditaan myös kokemusasiantuntijuuden muutosta. 15.3.2022 on seuraava kansallinen koulutuspäivä aiheesta, Hirschovits-Gerz sanoo.

Kokemusasiantuntijoiden koulutus on hyvin kirjavaa. Jotkin sairaanhoitopiirit, kuten Hus ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, kouluttavat kokemusasiantuntijat itse yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa.

"Osalla ei ole mitään koulutusta, vaikka heillä voi olla paljonkin osaamista. Koulutukset saattavat olla parin päivän mittaisia tai jopa vuoden mittaisia. Mielenterveys- ja päihdepuolella ollaan pisimmällä pitkäjänteisessä monimuotokoulutuksessa. Se on usein osa kokemusasiantuntijan omaa kuntoutumisprosessia."

Hirschovits-Gerz toivoo, että kokemusasiantuntijatoiminnasta tehtäisiin kansallinen selvitys ja että toimintaa myös ohjattaisiin kansallisesti.

"Nyt toiminta on monin paikoin paljon potilasjärjestöjen ja yhdistysten varassa."

Lue seuraavaksi: