Ammattiin liittyvien tekijöiden on arvioitu olevan syynä jopa viidennekseen kaikista virtarakon syövistä teollistuneissa maissa.

Tampereen yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa on pyritty todentamaan tätä yhteyttä.

MHS Kishor Hadkalen epidemiologian alaan kuuluvassa väitöskirjassa tutkittiin työperäisiä altistuksia virtsarakon syövälle.

Hadkale havaitsi, että erityisen suuri syöpäriski oli tupakkateollisuuden työntekijöillä.

Heillä riski sairastua virtsarakon syöpään oli 57 prosenttia suurempi kuin väestölle keskimäärin.

Myös nuohoojilla (48 %), tarjoilijoilla (43 %), kampaajilla (28 %), merimiehillä (22 %) ja kirjapainotyöntekijöillä (21 %) sairastumisriski kohosi keskivertoväestöä huomattavasti suuremmaksi.

Sen sijaan maanviljelijöillä on 30 prosenttia väestökeskiarvoa pienempi riski sairastua virtsarakon syöpään.

Myös metsätyöntekijöillä (25 %) ja puutarhureilla (22 %) riski jäi keskiarvoa alhaisemmaksi.

Hadkalen tutkimus perustuu Nordic Occupational Cancer (Nocca) -tutkimuksen sekä Canadian Census Health Environment Cohort (CanCHEC) -tutkimuksen aineistoihin.

Tutkimuksen tulokset paljastavat eroja Pohjoismaiden ja Kanadan välillä. Samalla tavalla kohonnut riski molemmissa aineistoissa oli vain myyntityöntekijöillä.

Opettajilla ja maataloustyöntekijöillä puolestaan oli niin pohjoismaisessa kuin kanadalaisessa kohortissa alentunut virtsarakon syövän riski.

Väitöksen yhdessä osatutkimuksessa Hadkalen selvitti tupakoinnin määrää eri ammateissa keuhkosyövän esiintymisen perusteella.

Virtsarakkosyövän riskilukujen vakiointi arvioidulla tupakoinnin määrällä pienensi riskivaihtelua eri ammattien välillä.

Muutamissa ammattiryhmissä – nuohoojat, tarjoilijat, kokit, kampaajat ja kirjapainotyöntekijät – tupakointi ei kuitenkaan selitä koko riskiä.

Yksi osatutkimus koski liuotinaltistusten yhteyttä syöpäriskiin. Erilaisilla yhdisteille altistuneilla oli selkeästi lisääntynyt sairastumisriski.

Hadkalen väitöskirja tarkastetaan perjantaina 7.12.2018 Tampereen yliopistossa.

Työn haitat. Erityisen suuri virtsarakon syövän riski oli tupakkateollisuuden työntekijöillä.