Elimistölle välttämättömien haaraketjuisten aminohappojen korkea pitoisuus veressä on yhteydessä alentuneeseen muistisairauden riskiin.

Yhteys todettiin niin yleisimpään muistisairauteen eli Alzheimerin tautiin kuin ylipäänsä dementiaan.

Haaraketjuiset aminohapot leusiini, iso-leusiini ja valiini ovat tarpeellisia sekä kehon proteiinien että hermosolujen ja aivojen välittäjäsynteeseissä. Aminohappoja saadaan yleensä riittävästi monipuolisesta ja terveellisestä ruokavaliosta.

Tulokset selvisivät kansainvälisessä väestöaineistoihin pohjautuvassa tutkimuksessa, jossa määritettiin verestä iso joukko erilaisia aineenvaihduntatuotteita. Kyseessä on yksi laajimmista tutkimuksista, jossa on systemaattisesti määritetty pienimolekyylisiä aineenvaihduntatuotteita ja tutkittu niiden yhteyttä muistisairauksien riskiin. Tutkimus on juuri julkaistu Alzheimer's & Dementia -lehdessä.

Muistisairaudelta suojaava löydös oli yllätys tutkijoille, sillä aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että haaraketjuiset aminohapot ovat yhteydessä kohonneeseen riskiin sairastua diabetekseen.

– Näiden aminohappojen yhteys muistisairauksiin ei selittynyt todetulla diabeteksella, sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöillä, koulutustasolla tai apolipoproteiini E -genotyypillä. Myöskään kilpailevista kuolinsyistä johtuva mahdollinen ennenaikainen kuolema ei selittänyt todettua yhteyttä, sanoo neurologi, artikkelin yksi kirjoittaja Juho Tynkkynen Tampereen yliopistosta tiedotteessa.

Tutkijat eivät kuitenkaan voineet varmuudella sulkea pois sitä vaihtoehtoa, että tuloksiin olisivat vaikuttaneet muistisairauden hyvin varhaisessa, piilevässä vaiheessa tapahtuvat muutokset ravitsemuksessa ja muissa elämäntavoissa.

– Toisaalta tutkitut verinäytteet oli otettu useita vuosia ennen dementian puhkeamista, joten tulokset voivat joka tapauksessa auttaa varhaisemmin tunnistamaan dementiapotilaat ja saattamaan heidät hoitoon, toteaa THL:n tutkimusprofessori, tutkimuksen johtaja Veikko Salomaa tiedotteessa.