Alzheimerin tautia sairastavilta leikataan kaihia ikätovereitaan harvemmin ja ero leikkausten määrässä on nähtävissä jo vuosi Alzheimerin taudin diagnoosin asettamisesta, osoittaa Acta Ophthalmologica -lehdessä julkaistu Itä-Suomen yliopiston tutkimus.

Jo aiempien tutkimusten perusteella on tiedetty, että kaihileikkauksia tehdään vähemmän muistisairauksia sairastaville. Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa on selvitetty kaihileikkausten yleisyyttä Alzheimerin tautia sairastavilla. Uutena tietona tutkimus osoittaa myös kaihileikkausten vähenevän sitä mukaa, mitä pidempi aika on kulunut Alzheimerin taudin diagnoosista.

Havainto vähäisemmistä kaihileikkauksista Alzheimerin taudin diagnoosin saaneille on huolestuttava, sillä he todennäköisesti hyötyisivät vähäriskisestä leikkauksesta kuten Alzheimerin tautia sairastamattomatkin.

– Tutkimustulos viittaa siihen, että kynnys kaihileikkausarvioon lähettämiseen voi olla korkeampi Alzheimerin tautia sairastavien kohdalla. Koska kaihileikkaus voi parantaa muistipotilaan henkistä ja fyysistä toimintakykyä, tulee myös Alzheimerin tautia sairastavia potilaita lähettää herkästi silmälääkärille. Alzheimerin taudin diagnoosi ei saisi aiheuttaa leikkaushoidon piiristä poissulkemista, tutkijat toteavat tiedotteessa.

Tutkimus on osa MEDALZ-tutkimusta, jonka aineisto kattaa 70 718 suomalaista kotonaan asuvaa vuosina 2005–2011 Alzheimer-diagnoosin saanutta henkilöä. Heitä vertailtiin tutkimuksessa samanikäisiin ja samaa sukupuolta edustaviin Alzheimerin tautia sairastamattomiin henkilöihin.