Alzheimerin taudin kustannukset ovat lievässä, keskivaikeassa ja vaikeassa vaiheessa yli kaksin-, kolmin- ja nelinkertaiset varhaiseen tautivaiheeseen verrattuna, osoittavat Itä-Suomen yliopiston ALSOVA-tutkimuksen tulokset.

Merkittävin kustannusten nousu tapahtui omaishoitajien tarjoamassa valvonnassa ja hoivassa, kun taas sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset nousivat loivemmin taudin edetessä. Yliopiston tiedotteen mukaan, tutkimus paljasti, että omaisten tarjoama hoiva ja huolenpito on merkittävä, mutta alitunnistettu kustannus Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden hoidossa.

Tutkimuksessa seurattiin omaishoidettavia, Alzheimerin tautia sairastavia henkilöitä viiden vuoden ajan. Tutkittavat rekrytoitiin Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen alueilta. Alzheimerin tauti diagnosoitiin varhaisessa tai lievässä vaiheessa. Alzheimerin taudin vaikeusasteen määrittämiseen käytettiin CDR-SB-luokitusta (Clinical Dementia Rating – Sum of Boxes), joka ottaa huomioon paitsi tiedonkäsittelyn, myös toimintakyvyn ulottuvuudet. Tutkittavia hoidettiin nykykäytäntöjen mukaisesti. Kustannuksia arvioitiin suhteessa taudin vaikeusasteeseen eikä diagnoosista kuluneeseen aikaan, koska taudin etenemisnopeus on yksilöllinen. Vaikeusasteeseen perustuvan tarkastelun mahdollisti tutkimuksen pitkä seuranta-aika.

Tutkimus tuo uutta tietoa etenkin varhaisen ja lievän Alzheimerin taudin kustannuksista.

”Merkittävä kustannusten nousu jo taudin alkuvaiheessa osoittaa, miten tärkeää on Alzheimerin taudin varhainen diagnoosi ja lääkehoito sekä säännöllinen ja riittävä tuki omaisille taudin alkumetreillä. Kuntien tulisikin suunnata kategorisesti enemmän resursseja Alzheimerin taudin varhaisessa tai lievässä vaiheessa oleviin potilaisiin ja heidän perheisiinsä”, toteaa väitöskirjatutkija Viivi Jetsonen tiedotteessa.

Tulosten perusteella kattava vaikeusasteen arviointi on tarpeellinen osa Alzheimerin tautia sairastavien seurantaa. Vaikeusasteen arvioinnin tulisi sisältää tiedonkäsittelyn arvioinnin lisäksi myös toimintakyvyn arvio. CDR-SB-luokitus soveltuu hyvin taudin vaikeusasteen seurantaan ja antaa yleistä CDR-luokitusta tarkemman arvion taudin etenemisestä ja muutoksista. Koulutusta sen käyttöön kuitenkin tarvitaan. Luokitusta voidaan käyttää käytännön työssä osana palvelutarpeen arviointia ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden, kuten palveluohjaajien, muistihoitajien, kotihoidon ja lääkärien yhteistyötä.

”Alzheimerin tauti koskettaa sairastuneen koko perhettä, eikä ole perheen edun mukaista, jos arviointi on vain yhden toimijan varassa. Tiedon sairastuneen tilanteesta tulee myös kulkea molempiin suuntiin perheen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kesken”, Jetsonen sanoo.

ALSOVA-tutkimushanke on Itä-Suomen yliopiston professori Anne Koiviston johtama Alzheimerin taudin seurantatutkimus. Monitieteellistä tutkimusta koordinoi kliinisen lääketieteen yksikön neurologian oppiaine ja se on toteutettu yhteistyössä yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen, hoitotieteen ja farmasian laitosten kanssa. Tutkimus on osa Jetsosen väitöskirjatyötä.

Lue seuraavaksi: