Oulun yliopistossa kehitetään toimintamallia, jossa älypuhelimeen kerättävää dataa käytetään masennuksen tunnistamiseen ja seurantaan.

Analyysista saatavan tiedon perusteella potilas voidaan ohjata hoitoon oikea-aikaisesti, kerrotaan Oulun yliopiston tiedotteessa.

Analyysimallia kehittää Oulun yliopiston jokapaikan tietotekniikan tutkimusryhmä.

Lopullisen mallin toivotaan nopeuttavan arviointia ja hoitoonohjausta yksilötasolla, mutta myös tarjoavan tehokkaan diagnoosi- ja hoitomallin masennukseen sairastuville.

Mallissa on tarkoitus analysoida ainakin paikannustietoa sekä aktiivisuus- ja vuorovaikutusdataa esimerkiksi hoitoon, tukiverkostoihin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyen.

Tutkimukseen osallistuva henkilö päättää, mitä tietoja hän haluaa jakaa.

Tutkimuksessa saadut tulokset julkistetaan voittoa tavoittelemattomana avoimen lähdekoodin alustana, jota voidaan muokata myös muilla tutkimusalueilla, joissa epänormaalin käyttäytymisen havainnointimalli voi olla hyödyllinen.

Tutkimusprojekti on saanut Suomen Akatemian viisivuotisen Research Fellow -rahoituksen.