Oxford Academicin julkaiseman Clinical Infectious Diseases -tiedelehteen hyväksytyn tutkimuksen mukaan neurokognitiiviset long Covid -oireet voivat kestää aikakin vuoden ajan.

Tutkimusta ei ole vielä julkaistu lehdessä, mutta se on hyväksytty siihen.

12. kuukauden kohdalla koronan sairastamisesta 77,1 prosentilla tutkimuksessa seuratuista potilaista oli vielä oireita. Vain 22, 9 prosenttia oli täysin oireettomia. Seurattujen potilaiden määrä oli 96.

Yleisimmät oireet olivat alentunut suorituskyky, jota esiintyi 56,3 prosentilla tutkituista, uupumus (53,1prosentilla), hengenahdistus (37.5 prosentilla), keskittymisvaikeudet (39,6 prosentilla), ongelmia sanojen löytämisessä (32,3 prosentilla) ja uniongelmia (26, 0 prosentilla).

Tutkimuksen mukaan naisilla oli merkittävästi enemmän neurokognitiivisia oireita kuin miehillä.

Tutkimuksessa potilaita alettiin seurata viisi kuukautta koronan sairastamisen jälkeen ja heitä seurattiin yhä 12 kuukauteen asti.

Heistä 32,3 prosenttia oli saanut koronan vuoksi sairaalahoitoa. 55, 2 prosenttia tutkituista oli naisia.

Kun ainakin yhdestä long Covid -oireesta kärsiviä ihmisiä verrattiin niihin, joilla ei ollut koronan pitkäaikaisoireita, heidän koronan vasta-ainetasonsa eivät eronneet suuresti 12 kuukauden kohdalla. Silti heidän psyykkinen ja fyysinen elämänlaatunsa oli merkittävästi alentuntunut verrattuna potilaisiin, joilla ei ollut oireita.

Monet neurokognitiiviset oireet yhdistettiin korkeisiin tumavasta-aineiden arvoihin. (ANA titre elevations). Tämä voi tutkijoiden mukaan kertoa siitä, että autoimmuniteetti olisi yhtenä tekijänä long Covidin etiologiassa.