Alkoholista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on lisääntynyt huimasti. Eläkkeellä olevien määrä kasvoi vuosina 2000–2005 yli 40 prosenttia. Kelan asiantuntijat Raimo Raitasalo ja Kaarlo Maaniemi selittävät ilmiötä kulutuksen kasvulla.

Kun vuonna 2000 suomalaiset joivat viinaa 8,8 litraa asukasta kohti, niin vuonna 2006 kului 10,3 litraa. Asiantuntijat pitävät osasyynä maaliskuussa 2004 alkanutta veroalea. Alkoholin kulutuksen roiman kasvun myötä ovat lisääntyneet myös viinan aiheuttamat kuolemat ja sairauspäivärahakaudet.

Myös työterveyslääkäri Bernt Savonius uskoo, että kulutus on keskeinen tekijä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä. Toisaalta alkoholin käyttö on nykyisin myös helpompi merkitä kyselylomakkeisiin, sillä asia ei enää ole samalla tavoin tabu kuin menneinä vuosikymmeninä. Ihmiset tunnustavat, ettei ongelma kosketa vain laitapuolen kulkijoita.

Lain mukaan alkoholismi ei ole sairaus eikä työkyvyttömyyden peruste, mikäli se ei ole aiheuttanut elimellisiä vikoja. Savoniuksen mielestä tätä ei pidä muuttaa.

– Jos alkoholismi hyväksytään työkyvyttömyyseläkkeen syyksi ilman mitään osoitusta sairaudesta, kriteerit puuttuvat ja ollaan vaikealla tiellä. En usko, että pitäisi mennä siihen suuntaan.

Eläkepäätöstä tehdessään lääkäri arvioi alkoholin aiheuttamia fyysisiä oireita, kuten hermo-, aivo- tai maksaongelmia, ja miettii työssä selviämistä.

– Tänä päivänä pitää suoriutua yli sataprosenttisesti. Vajaakuntoissta ihmistä ei hyväksytä työelämässä, olipa syy siihen mikä tahansa, Savonius sanoo.

Savonius kohtaa vastaanotollaan päivittäin potilaita, jotka käyttävät paljon alkoholia. Kulutuksen lisääntyminen näkyy. Asennemuutos, alkoholin käytön arkipäiväistyminen, vaikuttaa enemmän kuin halpa hinta.

– Työterveyshuoltoon tulevat potilaat eivät osta raakaa viinaa sen takia, että se on halpaa. Enemmänkin kyse on sellaisista ihmisistä, jotka työn puolesta joutuvat edustamaan. He elävät mukavaa elämää ja juovat pullon viiniä päivittäin, jolloin kulutus hitaasti lisääntyy. On kulutusta sekä siviilissä että työn puolesta. Sitten siitä vain tulee ongelma.

Potilas puhuu ongelmastaan vain ani harvoin oma-aloitteisesti. Asia voi tulla ilmi kyselemällä tai paljastua maksa-arvoista. Toisinaan työnantaja on passittanut vastaanotolle, koska työstä suoriutuminen tuottaa ongelmia.

– Alkoholinkäyttö pitäisi saada kiinni silloin, kun ihminen on vielä töissä suoriutuva, sosiaaliset suhteet ovat kunnossa ja liikutaan vielä suurkulutuksen ja normaalikulutuksen rajamailla. Jos elämä on jo lähtenyt menemään alamäkeen ja työpaikka rupeaa olemaan vaarassa, on vaikeampi vaikuttaa.

Lue lisää 9.3. ilmestyneestä Mediuutisista.