Hallitus kaavailee hintakilpailun sallimista itsehoitolääkkeissä ja pohtii edelleen myös eräiden reseptivapaiden lääkkeiden tuomista ruokakauppoihin.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja apteekkien toimintaa koskevasta luonnosesityksestä ja siihen liittyvästä muistiosta.

Esityksen tarkoitus on parantaa itsehoitolääkkeiden saatavuutta sekä lisätä apteekkien välistä kilpailua. Myös apteekkiveroon kaavaillaan muutosta.

Itsehoitolääkkeiden hintakilpailu tapahtuisi apteekkien omasta katteesta tinkien. Lisäksi hintakilpailun ulkopuolelle jätettäisiin kansanterveyteen liittyvillä perusteilla eräitä valmisteita, kuten lisäneuvontaa edellyttävät lääkevalmisteet ja särkylääkkeet poisluettuna ulkoisesti käytettävät valmisteet.

Hallitus punnitsee kahta ratkaisua siihen, että asiakkaat pystyisivät ostamaan itsehoitolääkkeitä helpommin muun asioinnin yhteydessä. Ensimmäisessä apteekkien olisi mahdollista perustaa palvelupiste nykyistä joustavammin kaupan tai kauppakeskuksen yhteyteen. Palvelupisteen saisi pistää pystyyn vapaasti tietylle alueelle.

Toinen vaihtoehto toisi ilman reseptiä saatavat lääkkeet päivittäistavarakauppojen hyllyille. Ruokakaupoissa lääkkeen myynti tulisi mahdolliseksi, jos lääkkeen myyntiluvan haltija on hakenut lupaan muutoksen.

Esitysluonnoksen mukaan apteekkiveroa kiristettäisiin. Toisaalta apteekeille ehdotetaan uutta vähennystä, joka koskee niiden tarjoamia farmaseuttisia palveluita. Muutosten tavoitteena olisi tuoda erikokoisten apteekkien ääripäitä lähemmäksi toisiaan.

Lausuntoaika päättyy 21. lokakuuta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä vuoden loppupuolella.