Mehiläisen työterveyshuollossa viime syksynä käyttöön otettu työkykytutka on osoittautunut suosituksi välineeksi oman työkyvyn arvioinnissa. Algoritmiin perustuvan työkykytutkan on ottanut käyttöön jo noin 50 000 työterveyshuollon asiakasta.

– Olemme saaneet heiltä positiivista palautetta tutkasta, jonka avulla pystytään tarttumaan nopeasti työkykyä mahdollisesti alentaviin asioihin. Usein voimme auttaa asiakasta jo ennen kuin hän joutuu sairaslomalle, kertoo uuden toimintamallin kehittämisessä mukana ollut työterveyslääkäri Annika Jalli.

Algoritmi ennustaa työterveyshuoltoon kertyneestä tiedosta henkilön riskiä päätyä työterveyden aktiivisen tuen piiriin seuraavan vuoden kuluessa. Se lähettää tunnistamilleen henkilöille tarvittaessa sähköisen Voitko hyvin -kyselyn OmaMehiläinen- sovellukseen.

Vastaukset saatuaan työterveyshoitaja arvioi asiakkaan kokonaistilannetta sekä tarvetta tapaamiselle. Tapaamisessa keskitytään esille nousseiden asioiden yhteiseen arviointiin ja kartoitetaan asiakkaan motivaatiota ja voimavaroja tehdä muutos. Samalla asiakas asettaa muutokselle omat tavoitteensa.

Työkykytutkan perusteella voidaan käynnistää muun muassa digitaalisia valmennuspolkuja, joissa käyttäjä voi olla yhteydessä hoitajaan pelkästään chatti-yhteyden avulla. Tilanteen mukaan voidaan järjestää myös tapaamisia.

– On tärkeää, että jokaiselle annetaan hänen tarpeitaan ja tilannettaan vastaava tuki, sanoo Jalli.

Työkykytutka perustuu asiakkaan motivointiin ja mahdollisimman varhaiseen puuttumiseen esimerkiksi stressiin, unettomuuteen ja elämäntapoihin. Sen toiminta on työterveyshuollon ja työntekijän välistä. Tiedot eivät mene työnantajalle.

Kuten muutenkin työterveydessä, työantajaan voidaan olla yhteydessä vain asiakkaan luvalla silloin, kun työkyvyn tukemiseksi tarvitaan myös työhön liittyviä toimenpiteitä.