Kanta-Hämeen keskussairaalan iho- ja allergiapoliklinikka on julkaissut kattavan koulutusmateriaalin alaraajaturvotuksen estohoidosta. Tarkoituksena on ehkäistä säärihaavojen ja iho-ongelmien syntymistä. Tietopaketin koostivat sairaanhoitajat Tiia Helén ja Laura Salmi.

Koulutuspaketin tavoitteena on yhtenäistää hoitokäytäntöjä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella. Koulutus tarjoaa tietoa alaraajaturvotuksen estohoidosta niin, että tieto on kaikkien osapuolten saatavilla työpaikasta tai asumiskunnasta riippumatta.

Helén ja Salmi ovat tehneet koulutustyötä terveysasemilla jo muutaman vuoden ajan. Lääkäreiden ja hoitajien kouluttamisella on saatu muutoksia käytäntöihin, mutta koulutusmateriaalilla haetaan pidemmän aikavälin jatkuvuutta.

– Toivoisimme, että koulutus tavoittaisi myös opiskelijat, koska he ovat niitä, jotka tuovat koulusta uutta tietoa ja hyviä käytäntöjä eteenpäin, Helén ja Salmi kertovat tiedotteen mukaan.

Alaraajaturvotus ei ole vain yhden erikoisalan ongelma. Varhainen tilanteen tunnistaminen, estohoidon aloitus ja toteutus ovat avainasemassa säärihaavojen sekä ihottumien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Varhainen ja tehokas hoito parantaa merkittävästi vaivasta kärsivien ihmisten elämänlaatua ja tuo myös merkittävät taloudelliset säästöt, niin terveydenhuollolle kuin potilaallekin.

Kroonisen alaraajahaavan hoito vaatii runsaasti resursseja terveydenhuollon organisaatioilta. On arvioitu, että Suomessa kuluu vuosittain noin 190–270 miljoonaa euroa kroonisten alaraajahaavapotilaiden hoidossa. Yksilötasolla kustannukset voivat olla satoja euroja kuukaudessa.

Vaikka koulutusmateriaali on laadittu ammattilaiskäyttöön, se on yleistajuista ja sisältää myös potilasohjeen, vähäelastisen tukisiteen ohjeen ja opetusvideon sekä lääkinnällisten tukisukkien pukemisohjeen.

– Materiaali on vasta julkaistu verkkosivuillamme, mutta saimme jo erittäin positiivisen asiakaspalautteen potilaalta, joka oli opetellut sitomaan tukisiteen ohjeiden avulla ja ollut hyvin tyytyväinen, Helén kertoo.

Koulutuspaketti löytyy sairaanhoitopiirin verkkosivuilta osoitteesta:

https://www.khshp.fi/koulutus-ja-kehittaminen/turvotuksen-eston-koulutusmateriaali/

Materiaalin läpikäyminen vie aikaa noin 10–20 minuuttia.