Alakoululaiset pystyvät kertomaan kokemastaan sisäilman laadusta ja oireilustaan yhtä hyvin kuin vanhemmat, selviää THL:n tekemästä tutkimuksesta.

Kun oppilaat vastaavat itse, kyselyjen toteuttaminen on helppoa ja vastausprosentit ovat hyviä.

Toimintatapa helpottaa kyselyjen tekemistä säännöllisesti, ja sitä kautta koulun sisäilmatilanteen paremman kartoituksen ja seurannan. ta