Nuoret kuljettajat ovat suurin riskiryhmä liikenteessä. Neurologit muistuttavat, että aivot kehittyvät aina 25 ikävuoteen asti. Siksi nuorilla kuljettajilla on aina enemmän haasteita liikenteessä.

– Kypsyminen näkyy nuorilla ajoterveydessä aivan samoin kuin muussakin elämänhallinnassa, Lastenneurologian erikoistuva lääkäri Anna Pitkänen sanoo tiedotteessa.

– On muistettava, että riskinotto kuuluu nuoruuteen.

Myös Turun yliopistollisen sairaalan Ajopolin neurologi Mikael Ojala sanoo, että erityisesti nuoret miehet nousevat esiin tilastoissa.

– He ajavat uskaliaammin ja ottavat suurempia riskejä liikenteessä kuin keski-ikäiset tai vanhemmat kuljettajat. Erilaisia liikennevakuutustapahtumia onkin eniten alle 24-vuotiailla mieskuljettajilla, Ojala sanoo.

18–20-vuotiailla on liikenteessä reilusti enemmän vahinkoja kuin yli 75-vuotiailla. Samaan aikaan alaikäisille kuljettajille myönnettävien poikkeusluvan alaisten ajolupien määrä on viime vuosina kasvanut.

Autoilijoiden turvallisimmat ikävuodet sijoittuvat 25—65 ikävuoden välille. Etenkin ammattikuljettajien olisi silti tärkeää tarkkailla omaa ajokykyään ja jaksamistaan. Ojala esittikin toiveen siitä, että työterveydenhuollossa otettaisiin selkeämmin kantaa kaiken ikäisten ammattikuljettajien ajoterveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen.

– Erityisesti ikääntyvät ammattikuljettajat kuuluvat riskiryhmään, joiden ajokorttioikeutta tulisi valvoa tarkemmin, Ojala sanoo.

Vaikka ajokortillisten ikäihmisten määrä on viime vuosina ollut kasvussa, on valtaosa iäkkäistä ajajista edelleen miehiä. Terveitä, vanhempia kuljettajia yhdistää se, että he ovat harkitsevia ja vastuuntuntoisia.

– He ymmärtävät omaa kuntoaan jo paremmin. Koska ajokokemusta on kertynyt runsaasti, heillä ei ole enää tarvetta lähteä joka kelillä ajamaan, Ojala sanoo.

Edes lievä kognitiivinen hidastuminen ei yleensä vähennä ajoturvallisuutta ennen korkeaa, yli 80 vuoden ikää. Ikääntyessä ajoterveyden kannalta merkittävien sairauksien määrä kuitenkin kasvaa.

Liikenneturvallisuudesta puhuttiin Turussa Tyksin liikennelääketieteen osaamiskeskus Ajopolin 5-vuotisjuhlaseminaarissa maaliskuun alussa.

– Haluamme tarjota Turussa jokavuotisen paikallisen seminaarin, joka kokoaa yhteen erilaisia ajoterveyden ja liikenteen osaajia, koska liikenneterveys koskettaa meitä kaikkia, kertoo Tyks Ajopolin hankejohtaja Marja-Liisa Huuskonen.

Tyksin Ajopoli on valtakunnallisesti merkittävässä roolissa kaiken ikäisten kuljettajien ajoterveyden arvioinnissa. Tyks Ajopoli edustaa liikennelääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon huippua Suomessa. Ajopolin tavoitteena on hoidon jatkuvuuden turvaaminen sekä arvioitavan potilaan mahdollisuus kohdata moniammatillinen työryhmä kasvokkain.

– Nyt me menemme potilaan luokse eikä potilas enää juokse meidän luoksemme, Huuskonen sanoo.