Akkuna avautui uudestaan

Säästösyistä kertaalleen suljettu vanhusten päivystysosasto Akkuna on avautunut uudestaan Lahdessa.

Vuoden katkon jälkeen moniammatillinen geriatrinen tiimi hoitaa Akkunassa jälleen yli 70-vuotiaita potilaita, jotka tarvitsevat välitöntä sairaalahoitoa ja seurantaa.

Uutta on se, että Akkunassa hoidetaan nyt myös lonkkaliukumäkipotilaita perioperatiivisesti.

Päivystyksen traumatologian vastaava lääkäri Henrik Mattila Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä sanoo, että toimintamallilla terävöitetään lonkkamurtumapotilaan hoitoketjua. Geriatrisella osastolla iäkkään lonkkamurtumapotilaan erityiset tarpeet osataan ottaa paremmin huomioon.

– Potilaat siirretään pois päivystyksestä rauhallisiin olosuhteisiin ja siten pyritään välttämään komplikaatioita. Tavoitteena on saada potilas nopeasti kipulääkittyä, nesteytettyä ja vielä leikattuakin, jonka jälkeen myös kuntoutus saadaan viipymättä käyntiin, Mattila kertoo. na