Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry on huolestunut lähiesimiesten vähentämisestä tai heidän tehtävänkuvansa muuttamisesta ikääntyneiden hoivapalveluissa.

Lähiesimiehet joutuvat johtamaan yhä useampaa yksikköä samaan aikaan ja huolehtimaan hyvän hoivan toteutumisesta. Yhä useammin työ tehdään fyysisesti etäällä hoivayksikön arjesta.

Moni vanhojen ihmisten hoivatyössä työskentelevä harkitsee alan vaihtoa ja kokee, ettei saa riittävää tukea esimieheltään.

”On aivan selvää, että hyvä esimiestyö vaikuttaa positiivisesti hoitajien jaksamiseen, työtyytyväisyyteen, ja sitä kautta myös hyvän ja ihmislähtöisen hoivan toteutumiseen”, sanotaan Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n tiedotteessa.

Kuntien hoivatyön järjestäjien ja ostopalveluiden kilpailuttajien vastuulla on huolehtia siitä, että ikääntyneiden hoivayksiköissä on nimetty osaava ja koulutettu esimies, jolla on riittävästi aikaa hoitaa esimiestehtäviään sekä olla läsnä hoivayksikön arjessa.

Esimiehillä on keskeinen tehtävä yksikön omavalvontasuunnitelman laatimisesta, seuraamisesta ja päivittämisestä. Uudessa hallitusohjelmassa omavalvonnan kehittäminen onkin otettu yhdeksi kehittämiskohteeksi.

”Hallitusohjelmassa luvataan varmistaa vanhuspalvelujen hyvä johtaminen. Nyt tarvitaan konkreettisia tekoja”, kerrotaan tiedotteessa.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon alalla johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien ja alaa opiskelevien etujärjestö. Järjestö kuuluu palkansaajakeskusjärjestö Akavaan.