Korkeakoulutetut hoitoalan ammattilaiset vaativat parempia palkkoja sekä kunta-alalle että yksityisiin terveyspalveluihin. Useamman vuoden palkkaohjelmaa vaaditaan ensi kevään työehtosopimusneuvotteluissa.

Ammattikorkeakoulusta valmistuneen hoitajan lähtöpalkka kunta-alalla ja yksityisissä terveyspalveluissa on noin 2 400 euroa, kun ammattikorkeakoulutetun lähtöpalkka tulisi olla 3 000 euroa.

– Tällä palkalla on vaikeaa elättää itsensä tai perheensä nyky-Suomessa. Pitkään koulutukseen, työn määrään, vaatimuksiin ja vastuuseen nähden palkkataso on erittäin heikko, huomauttavat Akavan järjestöjen puheenjohtajat tiedotteessa.

Puheenjohtajat painottavat, että asiakaskunnan ja potilaiden moniongelmaisuus sekä tarve vaativaa osaamista edellyttävälle tuelle ovat lisänneet työn haasteita.

– Myös tehtäväsiirrot ja lääkärivaje ovat johtaneet siihen, että hoitajat ovat joutuneet ottamaan vastuuta uusista tehtävistä ilman asianmukaista korvausta.

Akavalaisten hoito- ja terveyspalvelualan ammattilaisten työehtosopimukset päättyvät maaliskuun lopussa. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Terveyspalvelualan Unioni neuvottelevat Akavan sairaanhoitajat ja Tajan, Suomen Terveydenhoitajaliiton ja Suomen Työterveyshoitajaliiton työehtosopimukset.