Ajokorttilaki muuttuu heinäkuun alussa. Uudessa laissa on päivitetty ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille.

Muutosten jälkeen sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla on oikeus ilmoittaa poliisille ajoterveyteen vaikuttavasta jatkuvasta päihteiden käytöstä, kerrotaan Liikenteen turvallisuusviraston (Trafin) tiedotteessa.

Potilaan suostumuksella voidaan myös aikaistaa ajoterveystarkastuksia ajoterveyteen vaikuttavan sairauden vuoksi.

Lääkärinlausunto ajokyvystä -lomakkeesta on poistettu taksinkuljettajan toimintakykyä koskeva kohta, koska laki ei enää vaadi toimintakykyä erikseen testattavaksi. Taksinkuljettajan tulee kuitenkin edelleen täyttää ryhmän 2 ajoterveysvaatimukset.

Muutosten jälkeen lääkärinlausunto tulee toimittaa ryhmän 1 ajokortin uudistamisen yhteydessä vasta yli 70-vuotiaana.

Lakimuutoksessa on päivitetty uniapnea-osiota ja lisätty uudet kehitysvamma- ja ADHD-osiot. Lakimuuokseen on myös korjattu aiempien ohjeiden sisäinen ristiriita koskien alkoholin käyttöön liittyviä kouristuskohtauksia. Muutosten jälkeen alkoholin käytön lopettamiseen liittyvään kouristuskohtaukseen tulee suhtautua samoin kuin muihinkin kouristuskohtauksiin ajokiellon suhteen.

Lääkärinlausuntojen toimittamistapaan ei ole tullut muutoksia. Lääkärinlausuntoja ei toimiteta Trafiin, vaan lausunto annetaan ajoterveyslomakkeen ohjeiden mukaisesti aina joko asiakkaalle Ajovarmaan toimitettavaksi tai lääkärin tulee lähettää lausunto suoraan poliisille.

Ohjeen tavoitteena on tukea lääkäriä yksittäisen kuljettajan terveydentilaa koskevassa ajoterveysarvioinnissa ja päätöksenteossa sekä kertoa ajokortin haku- ja uusimistoimintatavoista.

Lääkäri voi hyödyntää ohjeita myös perustellessaan ajokykyratkaisuaan tarkastettavalle. Ajoterveysohjeet antavat lääkärille myös toimintaohjeita niissä tilanteissa, joissa kuljettajan terveydentila on heikentynyt niin, että liikenneturvallisuus vaarantuu, ja on syytä rajoittaa ajamista.

Tyksin Ajopolin hankejohtaja Marja Huuskosen mukaan laki on tehty purkamaan sääntelyä.