Aivovammojen diagnostiikkaa ja hoitokäytäntöjä pyritään yhtenäistämään Käypä hoito -suosituksen päivitetyllä versiolla.

– On erittäin tärkeää, että akuuttivaiheessa tapahtuma- ja tutkimustiedot kirjataan tarkasti. Näiden tietojen perusteella arvioidaan toipumisennustetta ja suunnitellaan jatkohoitoa. Akuuttivaiheen vaikeusasteluokittelu on tärkeää myös potilaan oikeusturvan kannalta, sillä se on lähtökohta jälkitilojen ja pysyvän haitan arvioinnille, sanoo suositustyöryhmän toisena puheenjohtajana toimiva LT, dosentti Teemu Luoto tiedotteessa.

Suosituksessa todetaan, että aivovammojen ensi-, teho- ja kirurgisen hoidon tavoitteena on jo aiheutuneen aivokudoksen vaurion pahenemisen estäminen.

Riittävä hapettuminen ja verenkierto on turvattava, ja mahdolliset vakavat kallonsisäiset vammamuutokset todetaan tai suljetaan pois pään tietokonekuvauksella.

Aivovamma on ulkoisen voiman aiheuttama aivotoiminnan häiriö tai rakenteellinen vaurio. Aivovamman diagnoosi ja vaikeusasteluokittelu perustuvat akuuttivaiheen oireisiin ja kliinisiin löydöksiin sekä pään tietokone- tai magneettikuvauksen löydöksiin.

Tietojen perusteella aivovammat luokitellaan lieviin, keskivaikeisiin tai vaikeisiin vammoihin.

Valtaosa aivovammoista on lieviä, ja niistä toivutaan yleensä oireettomiksi muutamassa viikossa tai kuukaudessa.

Keskivaikean tai vaikean aivovamman saaneet tai pitkittyvistä oireista kärsivät tulee ohjata aivovamma- tai neurologian poliklinikkaan jatkohoidon ja moniammatillisen lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen suunnittelemiseksi.

Pitkäaikaisoireiden tunnistamista vaikeuttaa se, että oireet ilmaantuvat usein vasta töihin tai opintoihin paluun jälkeen.

Suomessa vuosittain noin 20 000 henkilöä saa traumaattisen aivovamman. Selkeästi yleisin aivovamman syy on kaatuminen ja jopa puolet potilaista on vammautumishetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena.

Työryhmä antoi myös suosituksen, että aivovammojen ehkäisytoimet keskitettäisiin alkoholin käytön vähentämiseen, ikääntyneiden kaatumisriskin pienentämiseen sekä liikenne- ja liikuntaturvallisuuden parantamiseen.

– Turvatyynyt, kypärän käyttö ja nopeusrajoitukset parantavat liikenneturvallisuutta ja ehkäisevät tehokkaasti aivovammoja, Luoto sanoo.