Vaikean, teho-osastolla hoidettavan aivovammapotilaan ennuste on usein huono.

Tuoreen tutkimuksen mukaan eloonjääneiden potilaiden ennuste on kuitenkin parantunut viime vuosikymmeninä. Teho-osastolla hoidettu aivovammapotilas toipuu omatoimiseksi aiempaa useammin.

Asiaa tutkittiin Helsingin yliopistollisen sairaalan neurokirurgian klinikassa.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että iäkkäiden ja ilman leikkausta hoidettujen potilaiden osuus lisääntyi merkittävästi tutkimusjakson aikana.

Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat hoidon laadun parantumiseen, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Ennuste parani etenkin potilailla, joita ei hoidettu leikkauksella.

Tulosten perusteella näyttää siltä, että valikoitu osa potilaista voidaan hoitaa menestyksekkäästi ilman kirurgisia toimenpiteitä. Kallon sisäiseen kirurgiaan liittyy etenkin kriittisesti sairaita potilaita hoidettaessa merkittäviä riskejä. Varsinkin monella iäkkäällä potilaalla nämä riskit voivat olla hyötyjä suuremmat.

Potilaiden kuolleisuudessa ei tapahtunut tutkitun ajanjakson aikana juurikaan muutoksia.

Omatoimiseksi toipuminen ei välttämättä tarkoita, että potilas toipuisi täysin ennalleen.

Huomattavalle osalle potilaista vaikea aivovamma voi vaikuttaa merkittävästi työkykyyn tai rajoittaa normaalia elämää.

Hoitotulosten paranemisen taustalta ei löydy jotain tiettyä yksittäistä syytä. Tutkijat arvioivat, että kysymys on koko hoitoprosessin paranemisesta ja tehostumisesta, ensihoidosta kuntoutukseen asti.

Tutkimuksessa analysoitiin yli 3 000:n teho-osastolla aivovamman vuoksi hoidetun potilaan sairauskertomustiedot ja kuvantamistutkimukset.

Potilaita oli hoidettu Helsingin yliopistollisessa sairaalassa vuosina 1999–2015.

Potilasmateriaali on vuosituhannen vaihteen jälkeen muuttunut iäkkäämmäksi ja pitkäaikaissairauksien ja -lääkitysten vuoksi vaikeammin hoidettaviksi.