Suhteellisen terveille lapsille ja nuorille tehdään terveyskeskuksissa paljon hammastarkastuksia ja ehkäiseviä toimenpiteitä. Aikuisille tehdään taas enimmäkseen paikkauksia, kun he olisivat ehkäisevien toimenpiteitten, ienhoitojen ja proteettisten hoitojen tarpeessa.

Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen juuri valmistuneesta tutkimuksesta, jonka tulokset on julkaistu Community Dental Health -lehdessä.

Kaksi kolmasosaa aikuisista kärsii hoitoa vaativista iensairauksista.

Arviolta kaksi kolmasosaa aikuisista kärsii hoitoa vaativista iensairauksista. Kuitenkin työikäisten ja eläkeikäisten iensairauksia hoidetaan vähän. Vaikka myös aikuiset voivat hakeutua suun terveydenhuoltoon, kolmannes kaikista toimenpiteistä tehdään lapsille ja nuorille.

Hampaiden paikkaus, juurihoidot, puudutukset ja tarkastukset vievät 60 prosenttia hoitohenkilökunnan kliinisestä työajasta terveyskeskuksissa. Tuhatta työikäistä aikuista kohti tehtiin 1457 paikkaustoimenpidettä ja 1142 tarkastusta tutkimusvuonna 2009. Tuhatta eläkeikäistä kohti tehtiin vielä enemmän toimenpidettä – 1561 paikkausta ja 1175 tarkastusta.

– Syy tähän on käytössä olevien muovipaikka-aineiden heikko kestävyys purentarasituksessa ja tähän sekä huonoon suuhygieniaan liittyvä reikiintyminen ja vanhojen paikkojen jatkuva uusimistarve ja se ettei uusintapaikkauksen sijasta käytetä kestävämpiä ratkaisuja, toteaa THL:n professori Eeva Widström tiedotteessa.

Widströmin mukaan isojen muovipaikkojen tilalle tehtävien proteettisten kruunujen kertakustannus on korkeampi, mutta pidemmällä aikajaksolla tämä kestävämpi ratkaisu olisi edullisempi potilaalle ja myös hoitojärjestelmälle.