Suurin osa eturauhassyöpätapauksista etenee hitaasti, eikä välttämättä aiheuta juurikaan oireita. Jotkut tapauksista ovat kuitenkin aggressiivisia, jolloin syöpä etenee nopeasti ja voi lähettää etäpesäkkeitä. Tällä hetkellä käytössä olevilla menetelmillä on syövän alkuvaiheessa kuitenkin hyvin vaikeaa ennustaa, onko kyseessä nopeasti etenevä ja potilaan henkeä uhkaava tapaus.

Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa löydettiin perinnöllisiä geenivirheitä, joiden avulla voidaan mahdollisesti erottaa aggressiiviset eturauhassyövät hitaasti etenevistä syövistä.

– Aggressiivisten tapausten tunnistaminen geenitestin avulla voisi mahdollistaa hoitoresurssien kohdentamisen niille potilaille, joiden syöpä todennäköisimmin uhkaa henkeä. Toisaalta taas hitaasti etenevää eturauhassyöpää sairastavien potilaiden tautia voitaisiin välittömän hoitamisen sijaan seurata, sillä hoitojen sivuvaikutukset voivat olla hyvinkin rankkoja, väitöskirjan tekijä, filosofian maisteri Elina Kaikkonen kertoo.

Kaikkonen löysi väitöstutkimuksessaan aiemmin heikosti tunnetusta ANO7-geenistä kaksi geenivirhettä, jotka altistavat huonoennusteiselle eturauhassyövälle.

– Löytämämme aggressiiviselle eturauhassyövälle altistavat geenivirheet ovat perinnöllisiä, ja ne voidaan siksi testata potilaalta jo ennen kuin eturauhassyöpä on ehtinyt edetä pahaksi. Nämä geenivirheet voidaan tunnistaa verinäytteestä helposti ja luotettavasti, Kaikkonen kertoo.

Tutkimuksessa paljastui myös, että toinen löydetyistä geenivirheistä voi auttaa yksilöllistetyn lääkehoidon suunnittelussa, sillä geenivirheen kantajien huomattiin hyötyvän erityisen hyvin pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon käytettävästä dosetakseli-kemoterapiasta.

Eturauhassyövälle altistavia perinnöllisiä geenivirheitä tunnetaan entuudestaan useita, mutta synnynnäisiä aggressiiviselle syövälle altistavia geenimuutoksia vain muutamia, mikä tekee tutkimuksesta erityisen merkittävän.

– Eturauhassyövän aggressiivisuutta pystytään ennustamaan tulevaisuudessa paremmin, kun perinteisten kliinisten ennustetekijöiden rinnalla voidaan testata geneettisiä tekijöitä. Geenivirheitä testaamalla pystytään myös paremmin suunnittelemaan mahdollisimman tehokas yksilöllistetty hoito kullekin potilaalle, Kaikkonen tiivistää.

Eturauhassyöpä on yleisin miesten syöpä Suomessa, ja siihen sairastuu elinaikanaan joka seitsemäs mies.

Kaikkosen väitöskirja tarkastetaan perjantaina 13. maaliskuuta.