Vuonna 2019 Suomessa tehtiin noin 8 700 raskaudenkeskeytystä eli 7,7 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä (15–49-vuotiasta) naista kohti. Usean vuoden yhtäjaksoisen vähenemisen jälkeen keskeytysten määrä pysyi vuonna 2019 ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna.

– Vielä on liian aikaista sanoa, pysähtyikö 2010-luvun hyvä kehitys vuoteen 2019 vai onko kyse vain vuosikohtaisesta vaihtelusta, sanoo THL:n erityisasiantuntija Anna Heino tiedotteessa.

– Keskeytysmäärät ovat yhä merkittävästi alhaisemmat kuin esimerkiksi 10 tai 20 vuotta sitten, mutta on hyvä muistaa, ettei keskeytysten alhaista määrää voi ottaa itsestäänselvyytenä eikä mennyttä hyvää kehitystä voida pitää takeena siitä, että keskeytysmäärät laskevat tulevaisuudessakin. Raskaudenkeskeytysten vähentämiseksi tulee tehdä jatkuvaa työtä.

THL ja STM ovat jo pitkään suositelleet kunnille ilmaisen ehkäisyn tarjoamista nuorille. Arviolta vasta viidennes kunnista on tähän kuitenkaan ryhtynyt.

Alle 25-vuotiaille tehtiin runsaat 3 000 keskeytystä eli 35 prosenttia kaikista keskeytyksistä vuonna 2019. Erityisesti alle 20-vuotiaiden keskeytysten määrä on laskenut viime vuosina, mutta myös niiden määrän väheneminen pysähtyi vuonna 2019.

– Ilmaisen ehkäisyn tarjoamisen nuorille on todistettu olevan sekä tehokas että kustannustehokas keino vähentää keskeytysten määrää. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu ilmaisen ehkäisyn pilotin kokeilu ja meidän toiveenamme on, että tämän kanssa voitaisiin edetä huolimatta koronavirusepidemian aiheuttamasta viivästyksestä, Heino toteaa.

Noin puolet eli 51,2 prosenttia vuonna 2019 raskauden keskeyttäneistä oli synnyttänyt ainakin kerran ennen keskeytystä. Raskauden keskeyttäneistä naisista 9,2 prosentilla edellinen raskaus oli päättynyt synnytykseen kahden vuoden sisällä. Osuus on pienentynyt viime vuosina.

Useampi kuin joka kolmas eli 37,3 prosenttia raskaudenkeskeytyksistä tehtiin naisille, joille oli tehty keskeytys jo aiemmin. Vuonna 2019 raskauden keskeyttäneistä naisista 7,8 prosentilla edellinen raskaus oli päättynyt keskeytykseen kahden vuoden sisällä. Vaikka osuus pienentyi hieman verrattuna edelliseen vuoteen, on tämä osuus pysynyt melko tasaisena 2010-luvulla.

Toistuviin raskaudenkeskeytyksiin sekä synnyttäneiden naisten raskaudenkeskeytyksiin voidaan vaikuttaa erityisesti sopivan ehkäisyn oikea-aikaisella valinnalla. Jo aiemmin raskauden keskeyttäneet sekä synnyttäneet naiset ovat olleet jo aikaisemmin terveydenhuollon piirissä, mutta heille ei ole onnistuttu löytämään sopivaa ehkäisymenetelmää. Toistuvien raskaudenkeskeytysten ehkäisyssä pitkäkestoinen ehkäisymenetelmä on usein suositeltavin.