Jo valmiiksi valtava Apotti-hanke saattaa kasvaa mittakaavaltaan nykyistäkin suuremmaksi. Asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeen ulkopuolelle tähän asti jääneillä kunnilla on mahdollisuus liittyä Apotin alkuperäiseen puitejärjestelyyn enää huhtikuun 20. päivään asti.

Tiedossa on useita kuntaorganisaatiota, jotka harkitsevat Apotin käyttöönottoa. Keski-Uudellamaalla toimiva Keusote on viemässä ratkaisun mahdollisesta Apotti-hankkeeseen liittymisestä valtuustoonsa päätettäväksi helmikuun lopussa. Lisäksi neuvotteluja Apottiin liittymisestä käydään aktiivisesti Lohjan, Siuntion ja Porvoon kanssa, selviää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen esityslistalla olevasta asiakirjasta.

Keusoten tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko arvioi viime vuoden elokuussa Nurmijärven Uutisille, että Apotti-kokonaisuuden käyttöönotto koko Keusoten laajuisesti maksaisi kymmenessä vuodessa noin 110 miljoonaa euroa. Keusoten kunnista Tuusula on jo mukana Apotissa ja maksanut omaa osuuttaan hankkeen kustannuksista.

Myös Loviisa valmistelee Uusimaa-lehden aiemmin tällä viikolla julkaisemien tietojen mukaan neuvotteluiden käynnistämistä Apotti-hankkeeseen liittymiseksi. Askolassakin Apotti on Uusimaan mukaan harkinnassa, mutta asian käsittely on edelleen kesken ja mahdollinen aikataulu auki.

Apotti on Husin ja Hus-alueen kuntien yhteinen hanke. Siinä ovat jo varmuudella mukana Husin lisäksi Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Tuusula ja Kerava.

Ennen mahdollisia viime hetkellä puitejärjestelyyn mukaan tulevia kuntaorganisaatioita arvio Apotti-hankkeen kokonaiskustannuksista on viimeisimpien laskelmien mukaan 774 miljoonaa euroa kymmenen vuoden aikana. Luku perustuu Tivin marraskuussa julkaisemiin tietoihin.

Tässä luvussa on huomioitu kaikki toteutus- ja käyttöönottovaiheen jälkeen mukaan tulleet tähänastiset muutokset. Summa sisältää esimerkiksi korjaukset aiempiin virhearvioihin, hankkeen laajennusten vaikutukset sekä sen vastuulle myöhemmin siirtyneiden palveluiden vaikutukset kustannuksiin.

Apotti-hanke päätti vuonna 2015 hankkia asiakas- ja potilastietojärjestelmän yhdysvaltalaiselta Epic Systems Corporationilta. Kilpailutuksen valmistumisen jälkeen Apotti-hankkeen alkuperäiseen puitejärjestelyyn mukaan ovat jo liittyneet Kerava ja Tuusula.

Järjestelmällä tulee olemaan kaikkien tähän mennessä tiedossa olevien käyttöönottojen jälkeen noin 11 000 käyttäjää enemmän kuin alun perin arvioitiin eli noin 46 000 käyttäjää. Järjestelmän käyttäjämäärän kasvu näkyy myös investoinnin käyttäjäkohtaisen hinnan putoamisella.

Apotti-hankkeen kustannusarvio oli alun perin 575 miljoonaa euroa kymmenen vuoden aikana.

Budjetti kasvoi. Apotti Oy:n elokuussa 2019 päivitetty kustannusarvio vuosille 2016–2021 erittelee, mistä asioista hankkeen kasvanut kustannusarvio johtuu. Asiakirjasta käy myös ilmi, että toteutuneet kokonaiskustannukset olivat elokuun 2019 lopussa 203,9 miljoonaa euroa.

Tivin marraskuussa tietopyynnöllä haltuunsa saamasta, aiemmin salassa pidetystä Apotti Oy:n kustannusarviosta kävi ilmi, että vuosien 2016–2021 kustannusarvio oli kasvanut 199 miljoonalla eurolla alkuperäiseen ennusteeseen verrattuna. Kymmenen vuoden kokonaiskustannukset olivat siis nousseet 774 miljoonaan euroon.

Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki kertoi marraskuussa, että hanke suosii omassa viestinnässään toista lukua: 606 miljoonaa euroa kymmenen vuoden aikana. Se oli hänen mielestään vertailukelpoisempi alkuperäisten kymmenen vuoden kokonaiskustannusten arvion eli 575 miljoonan euron kanssa.

606 miljoonan euron arvio kokonaiskustannuksista ei kuitenkaan huomioinut käyttäjämäärien kasvun ja hankkeen mittakaavan laajentumisen vaikutuksia kustannuksiin.

Välimäki kertoi marraskuussa, että hän puhuisi itse mieluiten Apotti-hankkeen kohdalla pelkistä investointikustannuksista, jotka kattavat järjestelmän rakentamisen valmiiksi. Investointina Apotti-järjestelmän rakentaminen maksaa viimeisimmän arvion mukaan 380 miljoonaa euroa.

Tammikuun lopussa Apotti-hanke tarkensi tiedotteessaan kokonaiskustannusten arviota 605 miljoonaksi euroksi kymmenen vuoden aikana.