Koronakesästä on tulossa erikoinen myös kesälomien suhteen.

– Kesä näyttäisi siltä, että pidetään lomittain lomia ja lomautuksia, kertoo työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko Akavasta.

Akavan jäsenliittojen asiantuntijoiden puhelinlinjat ovat tukossa, kun ihmiset haluavat tietää, miten lomautukset vaikuttavat edessä olevaan kesälomaan.

– Eniten nousee esiin kysymyksiä lomautusten ja lomien sijoittelusta ja jaksottamisesta. Myös lomien siirtäminen on herättänyt kysymyksiä, Savinko kertoo.

Hänen tuntumansa on, että työnantajat käyttävät nyt aiempaa enemmän vuosilomalakiin perustuvaa oikeuttaan päättää vuosiloman ajankohdasta. Epäselvästä tilanteesta johtuen moni työnantaja ei ole pystynyt vielä vahvistamaan vuosilomien ajankohtaa. Monella työpaikalla lomat ovat Savingon mukaan lykkääntymässä loppukesään.

Kuntasektorilla lomautukset ovat käynnistyneet yksityissektoria hitaammin, koska nopeutettu yt-menettely koskee vain yksityissektoria. Tästä johtuen kunnissa lomautukset sijoittuvat myöhempään ajankohtaan ja haittaavat vuosilomien pitämistä.

Akavan asiantuntijat Lotta Savinko ja Miia Kannisto vastaavat yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin koronakesän lomista ja lomautuksista.

1. Miten lomautus vaikuttaa loman ajankohtaan?

– Lomautukset eivät vaikuta kesälomien ajankohtaan, ellei työpaikalla toisin sovita, Lotta Savinko kertoo. Vuosiloma voi katkaista lomautusjakson, joka jatkuu taas loman jälkeen.

Lain mukaan vuosilomasta 24 päivää on annettava lomakautena eli 2.5.–30.9. Kesälomasta vähintään 12 päivää tulee saada pitää yhtäjaksoisesti.

– Jos vuosiloma osuu lomautusjakson ajalle, se pidetään normaalisti. Työnantaja on velvollinen maksamaan vuosilomapalkan. Lomautus jatkuu vuosiloman päättymisen jälkeen, mikäli lomautusjakso on tuolloin edelleen voimassa, Savinko kertoo.

2. Voiko loma siirtyä koronapandemian johdosta?

Vuosiloman ajankohdan määrää työnantaja kuultuaan työntekijöitä. Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden toiveet ja toteutettava niitä tasapuolisesti.

Mikäli työpaikalla kaivataan joustamista kriisitilanteessa, voivat työnantaja ja työntekijä sopia, että kaksi viikkoa ylittävä loman osa pidetään useammassa jaksossa. Näin voidaan menetellä myös normaaliaikana.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia myös useista muista joustoista, kuten vuosiloman pitämisestä ennen lomakautta tai sen jälkeen. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia 12 arkipäivää ylittävän loman osan pitämisestä viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä. Lomaa voidaan siis yhteisellä sopimuksella siirtää esimerkiksi vuoden päähän seuraavaan kesälomaan.

24 arkipäivää ylittävän loman osan voi pitää myös lyhennettynä työaikana, mutta tämä edellyttää työntekijän aloitetta.

3. Saako työnantaja muuttaa jo ilmoitettuja lomia?

– Mikäli loma ei ole vielä alkanut, työntekijä joutuu noudattamaan työnantajan määräystä loman siirtämisestä. Työnantaja on tällöin velvollinen korvaamaan työntekijälle siirron tai muutoksen aiheuttaman vahingon, kuten matkan perumiskulut, kertoo Miia Kannisto.

4. Entä, jos saan koronatartunnan loman aikana?

Jos työntekijä on loman alkaessa sairauden vuoksi työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan.

Jos sairaus alkaa vasta loman aikana, työntekijällä on kuuden päivän eli yhden lomaviikon omavastuuaika, jonka jälkeiset lomapäivät hän voi pyynnöstään saada siirretyksi. Työntekijän on pyydettävä siirtoa välittömästi ja esitettävä lääkärintodistus.

– Mikäli koronan takia on viranomaisten toimesta asetettu karanteeniin, maksaa Kela tältä ajalta tartuntatautipäivärahaa, Kannisto muistuttaa.

5. Voiko lomautuksen siirtää tai keskeyttää?

Jos lomautus on voimassa toistaiseksi, on lomautuksen päättymisestä ilmoitettava viimeistään seitsemän päivää ennen töiden alkamista.

– Työnantaja ei voi yksipuolisesti päättää tai keskeyttää määräaikaista lomautusta, Lotta Savinko toteaa.

Työnantaja voi muuttaa lomautuksen alkamisajankohtaa perumalla lomautuksen ja antamalla uuden lomautusilmoituksen, tietysti asianmukaisia ilmoitusaikoja noudattaen.

– Työehtosopimuksissa on usein tarkempia säännöksiä lomautuksen siirtämisestä ja keskeyttämisestä, eli on aina tarkistettava sovellettavan työehtosopimuksen määräykset, Savinko muistuttaa.

Lomautusta ei ole Savinkon mukaan mahdollista yksipuolisesti keskeyttää siten, että työnantaja määrää työntekijän töihin tilapäisesti kesken lomautuksen.

6. Miten vuosilomaa kertyy lomautuksen aikana?

Lomautuksen aikana vuosilomaa kertyy ensimmäiseltä 30 päivältä. Jos lomautus kestää esimerkiksi kolme kuukautta, kertyy vuosilomaa seuraavalle lomakaudelle vain 2 tai 2,5 päivää, kun työssä ollessa sitä kertyisi joko 6 tai 7,5 päivää.

– Jos on lomautettuna useampia jaksoja, niin uuden lomautusjaksojen osalta kertyy vuosilomaa tuon 30 lomautuspäivän ajalta, Kannisto kertoo.

Jos on lomautettuna osa-aikaisesti, kertyy vuosiloma toisin. Vuosilomaa kertyy tällöin normaalisti 2 tai 2,5 päivää kuuden kuukauden ajalta lomautusjärjestelyjen alkamisesta.

7. Saako lomautuksen aikana tehdä muita töitä?

Lomautuksen aikana on sallittua tehdä muuta työtä palkansaajana, yrittäjänä ja ammatinharjoittajana. Työ ei saa kuitenkaan olla varsinaisen työn kanssa kilpailevaa toimintaa.

Jos työntekijä on ottanut lomautuksen ajaksi toisen työn, on hänellä oikeus irtisanoa lomautuksen aikainen työsuhde viiden päivän irtisanomisajalla.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.