Lääkäriliitto ja hoitajaliitot vaativat yhdessä saattohoitopalvelujen turvaamista koko väestölle mukaan hallitusohjelmaan.

Järjestöt edustavat yhteensä yli 330000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

STM:n vuonna 2019 julkistaman väliraportin mukaan saattohoidon palveluiden järjestämisessä on suurta alueellista vaihtelua ja paikoin merkittäviä puutteita.

Saattohoitopalveluiden saatavuuden osalta asukkaat eivät ole Suomessa yhdenvertaisessa asemassa, eikä useilla sairaanhoitopiireillä ole tarjota riittäviä erityistason palveluita. Näillä alueilla asuu noin 400000 suomalaista.

Saattohoitoa ohjaamaan tarvitaan kansallinen strategia. Pelkät suositukset eivät paranna hoidon laatua, vaan tarvitaan myös valtakunnallista laadun valvontaa.

Lääkäriliiton laskelmien mukaan hallitusohjelmakirjauksen hintalappu olisi noin 35 miljoonaa euroa vuodessa. Palveluiden parantuminen tulee toisaalta vähentämään jonkin verran erikoissairaanhoidon ja päivystyskäyntien tarvetta.

Vuosittain kuolevista yli 50000 suomalaisesta arviolta runsaat 30000 tarvitsee palliatiivista eli oireenmukaista hoitoa ja hoivaa elämänsä loppuvaiheessa. Joka kolmas kuoleva tarvitsee erityistason saattohoitoa.

Saattohoidon palveluiden parantaminen edellyttää lisää henkilöstöresursseja, kokonaisvaltaista saattohoito-osaamista sekä tarkoituksenmukaisia tiloja saattohoito-osastoille, poliklinikoille, sairaaloihin sekä kotisairaaloihin.

Jokaisessa yksikössä, jossa saattohoitoa toteutetaan, tulee olla yhtenäiset linjaukset esimerkiksi kivunhoitoon, koska kivunhoito toteutuu selvitysten mukaan puutteellisesti.

Saattohoidon riittämättömät resurssit näkyvät myös koulutuksessa. Tällä hetkellä vain lähihoitajien koulutuksessa on määritelty saatto- ja palliatiivisen hoidon ammattitaitokriteerit.

Lääkärien perusopetukseen palliatiivinen hoito kuuluu pakollisena vain muutamassa yliopistossa ja vain kahdessa yliopistossa on palliatiivisen lääketieteen professuuri.

Lääkäriliitolla on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, jonka on suorittanut runsaat 160 lääkäriä.

Saattohoidon koulutusta voitaisiin kehittää käynnissä olevan EduPal-kärkihankkeen pohjalta.

Yksityiset saattohoitokodit ovat sote-järjestöjen mukaan kehittäneet saattohoitoa merkittävällä tavalla Suomessa.

Järjestöt vetoavat kuntiin ja kuntayhtymiin, että loistavaa työtä tehneitä saattohoitoyksiköitä ei jouduttaisi ajamaan alas lyhytnäköisten säästöjen vuoksi.

Lue myös:

Minna Kiljunen: Työssäni näen, kuinka hauras elämä on (Mediuutiset 16.11.2018)

Ensihoidon protokolla paransi kotisaattohoitopotilaiden hoitoa (Mediuutiset 2.11.2018)

Eutanasian tarve aiotaan arvioida – Ministeriön työryhmä perkaa Suomen saattohoidon tilanteen (Mediuutiset 5.6.2018)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöt: Suomeen tarvitaan parempaa saattohoitoa (Mediuutiset 28.3.2019)