Tuoreen tutkimuksen mukaan tyypin 2 diabetes ja sen esiasteet ovat oletettuakin yleisempiä Suomessa. Vajaalla puolella 45–74-vuotiaista miehistä ja joka kolmannella naisella on aikuistyypin diabetes tai sen esiaste. Puolet kaikista diabeetikoista eli jopa 200 000 suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta tietämättään.

Lihavuutta, tyypin 2 diabetesta ja muiden glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden esiintyvyyttä väestössä selvittänyt tutkimus osoitti, että aiemmin tunnistamaton tyypin 2 diabetes oli väestön kaikissa ikäryhmissä vähintään yhtä yleinen kuin jo tunnistettu, diagnosoitu diabetes. Erityisesti naisten vanhimmissa ikäryhmissä oireettomia diabeetikoita löytyy huomattavasti enemmän kuin jo aiemmin diagnosoituja.

Lisäksi huomattava osa tutkituista, miehistä 69 prosenttia ja naisista 76 prosenttia, täytti vyötärölihavuuden kriteerit. Lihavia tai ylipainoisia oli 74 prosenttia miehistä ja 67 prosenttia naisista, kertoo Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien sekä Kansanterveyslaitoksen ja Suomen Diabetesliiton yhteistyönä tekemä tutkimus.

Suomessa on herätty etujoukoissa kaikkia länsimaita koskettavaan lihavuuden ja aikuistyypin diabeteksen kaksoisepidemiaan. Valtakunnallisen diabetesohjelman eli Dehkon 2D-hanke on toiminut Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä vuodesta 2003 ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä vuodesta 2005.

– Hankkeessa etsitään diabeteksen sairastumisvaarassa olevia. Ajoissa aloitetulla hoidolla ja sairauden puhkeamisen ehkäisemisellä vältetään kansantaloudelle kalliita lisäsairauksia. Tähän mennessä hankealueilla on seulottu muun muassa Riskitestiä käyttäen noin 70 000 henkilöä, jotka ovat saaneet ohjeita diabeteksen välttämiseksi, kertoo valtakunnallinen D2D-koordinaattori Timo Saaristo Suomen Diabetesliitosta.

Saaristo huomauttaa, että suomalainen sairaanhoitojärjestelmä tukehtuu tulevaisuudessa yhä laajenevan tyypin 2 diabeteksen ja lihavuuden kaksoisepidemian taakan alla ilman tehokkaita maanlaajuisia ehkäisevän kansanterveystyön toimia.

Aikuistyypin diabetes syntyy, kun haiman beetasolut tuhoutuvat insuliinin ylituotannon uuvuttamina. Laihdutus ja liikunta ehkäisevät tehokkaasti sairautta. Oman diabetesriskin voi testata internetissä osoitteessa www.diabetes.fi.