Euroopan tutkimusneuvosto ERC on myöntänyt akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualalle erittäin tavoitellun ERC Advanced Grant -tutkimusapurahan vuosiksi 2020–2025. Tutkimusapurahan suuruus on 2,5 miljoonaa euroa.

Apuraha myönnetään nyt jo kolmatta kertaa peräkkäin samalle tutkijalle, mikä on erittäin poikkeuksellista, kerrotaan Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa.

Apuraha on myönnetty tutkimukseen, jonka kohteena on vaikea sepelvaltimotauti ja sydämen vajaatoiminta. Hankkeessa kehitetään uusia verisuonen kasvutekijämolekyylejä. Ne mahdollistavat niin sanotun biologisen ohitusleikkauksen, jolla pyritään parantamaan sekä hapenpuutteesta kärsivän sydämen verenkiertoa että tehostamaan varsinkin vajaatoiminnasta kärsivän sydämen aineenvaihduntaa ja energiansaantia.

Hankkeessa käytetään pitkälle kehitettyjä katetrimenetelmiä, joilla geeninsiirrot tehdään paikallisesti sydänlihakseen sekä sydämen kammioiden sisäpinnalta että retrograadisesti eli käyttäen antotienä sydämen laskimoverkostoa.

Hankkeeseen kuuluu uusien geeninsiirtovektorien kehitys sekä testaaminen soluviljelmissä ja tämän hiirimalleissa. Lopulliset prekliiniset kokeet suoritetaan täysin sairaalan sydänlaboratoriota vastaavissa olosuhteissa käyttäen sian sydänlihasiskemia- ja vajaatoimintamalleja. Eläimet tutkitaan myös uudenaikaisilla magneettikuvauksen (MRI) ja positroniemissiotomografian (PET) menetelmillä. Kuvantamistutkimukset suoritetaan Kuopion yliopistollisessa sairaalassa käyttäen merkkiaineena muun muassa nopeasti hajoavaa radiovettä, joka valmistetaan sairaalan omassa syklotronissa.

Tutkimustyö tähtää Kuopion yliopistollisen sairaalan Sydänkeskuksessa tehtävään faasin I tutkimukseen vaikeaa sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Nyt saatu tutkimusapuraha on erittäin merkittävä tunnustus Kuopiossa tehdylle pitkäjänteiselle geeniterapiatutkimukselle, kerrotaan tiedotteessa.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.