Markkinaoikeus on kumonnut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapäätöksen, joka koski puheentunnistusjärjestelmää. Viime vuoden maaliskuussa päätetyn hankinnan oli vienyt markkinaoikeuteen ilman sopimusta jäänyt Lingsoft Language Services.

Kuntayhtymä oli sulkenut Lingsoftin tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut Oy Konttorityön tarjouksen. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 2 400 000 euroa.

Lingsoftin valituksesta voi viimeistään rivien välistä lukea, että valittajan mielestä tarjouskilpailu oli räätälöity niin, että todennäköisesti voiton vie Konttorityön tarjoama SpeechMagic 7 -puheentunnistusjärjestelmä. Tälle kannalle tuntuu päätyneen myös markkinaoikeus, jonka mukaan soveltuvuusvaatimusta asettaessaan kuntayhtymä on menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti.

Lingsoft toi esiin vaatimukset siitä, minkälaiset referenssit tarjouksen jättävien pitää lyödä pöytään. Tarjouspyynnössä oli esimerkiksi edellytetty, että puheentunnistusjärjestämä on ollut käytössä suomalaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa puheentunnistuksen käyttöaste on ylittänyt 30 prosenttia suhteutettuna koko toimintayksikön vuotuiseen sanelumäärään.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä asetettu puheentunnistuksen käyttöastetta koskeva vaatimus ei ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua eikä tarjoajien yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuun.

Markkinaoikeus kumosi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tekemän hankintapäätöksen ja kieltää kuntayhtymää tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön 200 000 euron sakon uhalla. Sairaanhoitopiiri joutuu lisäksi korvaamaan Lingsoftin oikeudenkäyntikuluja 9 000 eurolla.

Lue myös: