Syövän hoidossa kehitetään kuumeisesti immunoterapiaa, joka valjastaa kehon oman puolustusjärjestelmän syöpäkasvainta vastaan. Tällaisissa hoidoissa käytettävät lääkkeet ovat niin kutsuttuja immuunivasteen vapauttajia. Ne salpaavat elimistön T-solujen toimintaa jarruttavia reseptoreita. Näin T-solut saadaan aktivoitumaan syöpäsoluja vastaan.

Immuunivasteen vapauttajat saavat joidenkin potilaiden oireet lievittymään jopa vuosiksi, mutta kaikilla ne eivät toimi. Siksi tutkimukset jatkuvat.

Nyt tutkijat ovat havainneet, että vanha masennuslääke vahvistaa immuunivasteen vapauttajia hiirissä – ja sama voisi tapahtua myös ihmisissä. Asiasta kertoo Science Magazine.

Kyseessä ovat niin sanotut MAO-estäjät (monoamiinioksidaasiestäjät). Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa näistä lääkkeistä löydettiin nyt havaittu vaste, sanoo Etelä-Kalifornian yliopiston biokemisti Jean Chen Shih. Hän ei ollut mukana tutkimuksessa, mutta on tutkinut pitkään aivojen MAO-A-entsyymiä ja sen roolia syövässä.

Chen Shihin mukaan uusi yhdistelmäterapia voisi hyödyttää niitä syöpäpotilaita, jotka eivät saa vastetta tyypillisesti käytettyihin immuunivasteen vapauttajiin eli anti-PD-1-lääkkeisiin. Ne eivät aina riitä immuunivasteen vapauttamiseen.

MAO-estäjiä alettiin kehittää 1950-luvulla. Niitä ei enää juuri käytetä, koska uusilla masennuslääkkeillä on vähemmän sivuvaikutuksia. MAO-estäjillä on kuitenkin edelleen viranomaishyväksyntä, minkä ansiosta niitä voitiin testata syöpäpotilailla nopeasti.

– Se sai meidät oitis tutkimaan tätä molekyyliä, Kalifornian yliopiston syöpäimmunologi Lily Yang kertoo.

Tutkimuksessa tavallisille hiirille annettiin kolmenlaisia MAO-estäjiä. Hiiriin istutetut melanooma- ja paksusuolensyöpäkasvaimet kasvoivat tällöin hitaammin.

Kun hiirille annettiin MAO-estäjien lisäksi myös anti-PD-1:tä, tulos oli parempi kuin kummallakaan lääkkeellä yksinään. Joillakin hiirillä lääkeyhdistelmä sai syöpäkasvaimet häviämään kokonaan kuukaudessa.

Tulokset on raportoitu vertaisarvioidussa Science Immunology -tiedelehdessä.

Yang toivoo tutkimuksen poikivan kliinisiä kokeita halvoista ja jo valmiiksi markkinoilla olevista MAO-estäjistä yhdessä anti-PD-1-lääkkeiden kanssa. Uusi yhdistelmä voisi myös lievittää syöpäpotilaisen masennusta, hän huomauttaa.

Yksi PD-1-radan löytäjistä, Harvardin yliopiston molekyyli-immunologi Gordon Freeman suhtautuu uuteen tutkimukseen positiivisesti. Hänen mukaansa anti-PD-1-lääkkeiden kanssa on aikaisemmissa tutkimuksissa kokeiltu muitakin yhdistelmiä, mutta kalliit hoidot eivät ole osoittautuneet menestyksekkäiksi.

Jos edullisia MAO-estäjiä voitaisiin käyttää yhdessä anti-PD-1-lääkkeiden kanssa, se ”toisi todellista etua”, Freeman sanoo.

Lue myös: