Kevan hiljattain julkaisemat selvitykset kertovat, että työvoimapula on pahenemassa kunnissa.

– Kunta-alalla on koko ajan vaikeampaa saada riittävästi henkilöstöä ja kasvavaa työvoimapulaa kokevat toimialat myös menettävät lähivuosina merkittävästi henkilökuntaa eläköitymisen seurauksena. Erityisesti tämä näkyy hoivapalveluissa, mutta myös eräissä opetusalan tehtävissä sekä joissakin teknisen toimialan tehtävissä, Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen kirjoittaa Kevan blogissa.

Keva ennustaa, että seuraavien kymmenen vuoden aikana kunta-alan nykyisistä työntekijöistä jää maassamme eläkkeelle lähes 180 000 henkilöä, mikä on peräti kolmasosa tämänhetkisestä henkilöstöstä.

Kymmenen vuoden aikana arvioidaan eläkkeelle siirtyvän noin 19 000 lähihoitajaa, 14 000 peruskoulun ja lukion opettajaa sekä 13 000 sairaanhoitajaa, Keva kertoo.

– Suurissa ammattiryhmissä terveys-, hoiva- ja opetusalalla työntekijävajetta voidaan mitata jo nykyhetkellä tuhansissa työntekijöissä, eikä tilanne tule helpottumaan nykyisten eläköitymis- ja koulutusennusteiden pohjalta. Alueelliset erot eläköitymisessä ovat suuria. Tilanne on erityisesti hoiva-alalla todella huolestuttava, Kietäväinen kommentoi.

Tarvitsemme ehdottomasti enemmän työperäistä maahanmuuttoa.

Kietäväisen mielestä koulutuspaikkojen uudelleenarviointi, työperäinen maahanmuutto, työkyvyttömyyksien ennaltaehkäisy ja eläkkeellä olevien työelämään osallistumiseen kannustaminen ovat nyt välttämättömiä toimenpiteitä.

– Tarvitsemme ehdottomasti enemmän työperäistä maahanmuuttoa ja sitä tarvitaan hyvin useille aloille. Julkisuudessa on keskusteltu runsaasti tarpeesta lisätä huippuosaajien ja maatalouden kausityövoiman muuttoa. Tuo kaikki on tarpeen, mutta se ei riitä. Kun tarkastellaan, miten suuri tarve meillä on hoiva-alalla esimerkiksi sairaala- ja laitosapulaisista, niin on välttämätöntä saada alalle lisää työntekijöitä ulkomailta. Heidän riittävästä kielitaidostaan ja muusta kotoutumisesta on huolehdittava, Kietäväinen kirjoittaa.

– Eläkkeelle siirtyneiden osallistumista työelämään tulee kannustaa erilaisin toimenpitein, mm. verohelpotuksin, hän esittää.

Hän nostaa esiin myös työkyvyttömyyden laskun.

– Yksinomaan kunta-alalla työkyvyttömyyksistä - eli sairauslomista ja ennenaikaisista eläköitymisistä - aiheutuu vuositasolla noin kahden miljardin euron kustannus, mikä vastaa kahden kunnallisveroprosentin tuottoa koko maassa.

Keva julkisti tässä kuussa myös kuntapäättäjäbarometrin, jonka mukaan lähes puolessa Suomen kunnissa on ilmennyt vaikeuksia saada hakijoita avoimiin vakansseihin.

– Erityisesti hakijapula on vaivannut yli sadantuhannen asukkaan kuntia. Näissä kunnissa 60 prosenttia vastaajista kertoi hakijapulasta. Toimialoista suurin osaajapula on barometrin mukaan sote-sektorilla ja sivistystoimessa, Keva kertoi.

– Lakisääteisten tehtävien hoitamisen ja palvelun järjestämisen kannalta tilanne on jo huolestuttava, kommentoi Kietäväinen nykytilannetta.

LUE MYÖS: