Teemu Helkamaa

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, LT, Töölön sairaala. Opiskeli potilastietojärjestelmä Apotin ja Epicin vapaahtoisena ensimmäisten joukossa vuonna 2017 ja on sen jälkeen kouluttanut kollegoitaan. Omaa selkeän näkemyksen järjestelmän puutteista, mahdollisuuksista ja työskentelee sen kehittämiseksi edelleen.

Tuija Ikonen

Potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto. Aloitti Turun yliopiston ensimmäisenä potilasturvallisuuden professorina. Ikosen johtamassa Vaasan sairaanhoitopiirin Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksessa rakennetaan kansallista potilasturvallisuuden mittaamisen mallia, joka on askel kohti toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia.

Pauliina Ilmonen

Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen apulaisprofessori, Aalto-yliopisto. Johtaa tutkimusryhmää, joka laskee koronaviruspotilaiden määriä Suomessa ja laatii mallinnuksia viruksen leviämisestä. Laskelmat ovat olleet viranomaisten apuna koronatoimissa ja auttaneet myös suurta yleisöä hahmottamaan pandemiaa.

Anitta Karioja

Johtava ylihoitaja, Hus Akuutti. Hus Akuutissa aloitetun, hyvään käytökseen tähtäävä Parempien kohtaamisten Hus -hankkeen tulokset olivat niin hyviä, että hyvän käytöksen edistäminen nostettiin koko Husin vuosien 2020–2024 strategiaan.

Anitta Karioja oikealla ja työtoveri Maaret Castrén. OUTI JÄRVINEN

Heikki Kaukoranta

Tartuntataudeista vastaava lääkäri, Vaasa. Koronatartunnat ryöpsähtivät Vaasassa lokakuussa, mutta ne saatiin paikallisilla toimilla kuitenkin melko hyvin tukahdutettua ja nousu jäi hetkelliseksi. Yksi syy Suomen verrattain alhaisiin lukuihin on se, että suuriakin tartuntaryppäitä on saatu selvitettyä ja niiden leviäminen estettyä, mistä Vaasa oli hyvä esimerkki.

Heikki Kaukoranta. Sami Koski

Katariina Kökkö ja Riku Metsälä

Lääketieteen kandit, Suomen Medisiinariliitto. Koronaepidemian vuoksi lääketieteen kandeilla oli tiedossa vaikea kesä töissä. Medisiinariliitto polkaisi pikavauhtia lääketieteen opiskelijoiden tueksi mentorointiohjelman, johon osallistui 130 mentoria ja 230 mentoroitavaa. Metsälä ja Kökkö olivat vastuuhenkilöt toiminnassa, joka onnistui niin hyvin, että se aiotaan vakinaistaa.

Riku Metsälä. Timo Marttila

Reetta Kälviäinen

Neurologian professori, Itä-Suomen yliopisto. Kys ja Itä-Suomen yliopisto olivat mukana Euroopan laajuisessa 9 000 potilaan tutkimuksessa, jollaista ei ole ennen epilepsiakirurgian pitkäaikaisvaikutuksista tehty. Yhteistyön tuloksena selvisi, että epilepsiakirurgia on tuloksekasta: potilaista 72 prosenttia saavutti kohtauksettomuuden vuoden ja 66 prosenttia viiden vuoden ajaksi.

Reetta Kälviäinen.

Sauli Palmu

Vastuulääkäri, Lasten lääketutkimuskeskus PeeTU, Tays. Suomen ainoassa lasten varhaisvaiheen lääketutkimuksiin erikoistuneessa keskuksessa on käynnissä jo lähes parikymmentä tutkimusta. Tarjoaa keskitettyjä kliinisen lääketutkimuksen palveluja koko Suomen lapsiväestölle ja tekee myös pohjoismaista yhteistyötä.

lSauli Palmu. Timo Marttila

Mirjami Tran Minh

Tiedeviestintä ja yhteiskuntasuhteet, Cancer IO, Helsingin yliopisto. Potilaan ääni terveydenhuollon suuntaan, Tran Minh tuo arvokasta tietoa niihin pöytiin, joissa syöpähoitoja suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään. Edesauttaa potilaiden muuttumista passiivisesta tutkimuskohteesta aktiivisiksi ja merkityksellisiksi sisällön tuottajiksi.

Mirjami Tran Minh

Sara Wickström

Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto. Wickström on kutsuttu ainoana suomalaisena mukaan merkittävään Euroopan biotieteitä edustavaan EMBO-tutkijaorganisaatioon, johon valitaan erittäin ansioituneita tutkijoita. Wickström työskentelee Helsingissä HiLIFE-tutkimuskeskuksessa ja lääketieteellisen tiedekunnan Stem Cells and Tissue Architecture -tutkimusryhmän johtajana.