Sirpa Arvonen

Linjajohtaja, Tietohallinto, Hus. Husin tietohallinto on tehokkaasti tukenut epidemian torjuntaa rakentamalla pika-ajassa erilaisia koronabotteja helpottamaan ammattilaisten työtä ja ohjaamaan kansalaisia digitaalisesti koronaoireiden arviointiin, etävastaanottojen käyttöön ja koronatestiin.

Joel Holmén

Psykiatriaan erikoistuva lääkäri, Tyks, ja asiantuntijalääkäri, VideoVisit. Kehittänyt ja vienyt käytäntöön helppokäyttöisen tablettipohjaisen etävastaanottomallin varsinaissuomalaisille vanhuspsykiatrian potilaille. Tämä etähoito on osoittautunut erityisen toimivaksi koronaepidemian aikana.

Joel Holmén. Vesa-Matti Väärä

Maria Kaista

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, Hus. Kaistan perustamassa ja yhdessä ensihoitajien Jukka Lehtolan ja Tapio Sovijärven kanssa toimittamassa RADplus-podcastissa käsitellään ensi- ja akuuttihoidon aiheita tavalla, josta hyötyvät kliinisen työn etulinjassa olevat ja myös potilaat.

Anne Kallio

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, eläkkeellä. Kallio on tehnyt elämäntyönsä digitaalisen terveydenhuollon parissa. Kalliolla on ollut tärkeä rooli Suomen kansallisen digitaalisen terveydenhuollon infrastruktuurin kehittämisessä.

Anne Kallio.

Risto Kanerva

Puheenjohtaja, Apteekkariliitto. Apteekkariliiton viime vuonna lanseeraama digitaalinen alusta eApteekki ja siihen liittyvä mahdollisuus saada lääkkeitä kotiin kuljetettuna muodostui koronaepidemian oloissa tärkeäksi ja oikea-aikaisesti pystytetyksi palveluksi, joka tänä vuonna levisi apteekkeihin laajalti.

Risto Kanerva.

Kalle Kurppa

Lasten ja nuorten terveyden edistämisen professori, Tampereen yliopisto. Tampereen yliopiston tutkijoiden kehittämän ohutsuolinäytteiden digitaalisiin 3D-kuviin perustuvan menetelmän avulla on saatu diagnosoitua keliakia henkilöillä, joilla se ei tule perinteisin menetelmin esiin. Tutkimusartikkelissa ensimmäisenä tutkijana on lääketieteen opiskelija Johannes Virta.

Kalle Kurppa.

Helena Mäenpää

Lastenneurologian erikoislääkäri, Hus. Vastaa liikelaboratorion 3D-liikeanalyysilaitteistolla tehtävistä kävelyanalyyseistä. Suomen ainoan kliinisiä 3D-kävelyanalyysejä tekevän yksikön ansiosta vältytään tarpeettomilta leikkauksilta ja saavutetaan potilaalle paras mahdollinen toimintakyky.

Helena Mäenpää.

Aapo Puskala

Psykologi, web-kehittäjä. Kun valtava määrä psykoterapiayhtiö Vastaamon arkaluonteisia potilastietoja valui kiristäjän käsiin syksyllä, Puskala auttoi uhreja luomalla heille Tietovuodot.fi-sivuston, jonka kautta he voivat helposti ja tietoturvallisesti tarkistaa, onko heidän tietonsa jo vuodettu anonyymiin Tor-verkkoon.

Timo Salomäki

Asiantuntijalääkäri, Esko Systems. Salomäki on ollut yli 11 vuoden ajan mukana kehittämässä nyt Oulusta muualle Suomeen leviävää ja ammattilaisten kiittämää Esko-potilastietojärjestelmää ja erityisesti siihen liittyvää sähköistä anestesiakertomus Anttia.

Aleksi Yrttiaho

Tiedonhallintajohtaja, THL. Yrttiaho tiimeineen kehitti tietoturvallisen Koronavilkku-sovelluksen, joka on apuna koronatartuntojen jäljittämisessä. Helppokäyttöinen Vilkku luo suomalaisille turvallisuutta epävarmassa epidemiatilanteessa. Kiitämme myös avointa koodia, joka voi edistää terveysteknologian kehitystä jatkossa, ja ohjelmistoyhtiö Solitaa budjetin alittumisesta.

Aleksi Yrttiaho. Elle Nurmi