Stepani Bendel

Osaamiskeskusjohtaja, Anestesiologia ja tehohoito, Kys. Kuopioon perustettu kansallinen koordinaatioryhmä luo tilannekuvaa epidemian vaatimasta tehohoitokapasiteetista, jotta elintärkeitä hoitopaikkoja ei varata liikaa koronapotilaille. Koordinointi keskitettiin Kysiin, koska Bendelin johtamalla Suomen Tehohoitokonsortiolla on hyvät kontaktit maan teho-osastoihin.

Stepani Bendel.

Ulla Harjunmaa

Asiantuntijahammaslääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Harjunmaa on koronaepidemian aikana tuottanut innovatiivisesti uutta tietoa ja päivitettyjä toimintaohjeita suun terveydenhuollolle. Hän on kannustanut potilaita ja ammattilaisia hammashoidon valtavan hoitovelan purkamiseen jo epidemian aikana.

Sally Järvelä

Johtajaylilääkäri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Uudistaa organisaatiota alhaalta ylöspäin. Pitää kaksi kertaa kuussa kanttiinin nurkkapöydässä avoimia ovia eli tilaa, jonne kuka tahansa työntekijä voi tulla kertomaan asioitaan. Käy työharjoittelussa eri ammattiryhmien kanssa, jotta tutustuu niiden työhön paremmin.

Maritta Kilpeläinen

Dosentti, LT, ylilääkäri, keuhkosairauksien vastuualue, Tyks. Kilpeläisen johtamassa yksikössä hoitovelan syntyä saatiin heti ensimmäisen koronaepidemia-aallon aikana rajoitettua hoitamalla melkoinen osa keuhkosyövän seurantakäynneistä puhelimitse ja astmapotilaiden puhallusmittaukset potilaan tekeminä kotimittauksina.

Maritta Kilpeläinen. Vesa-Matti Väärä

Johannes Kärkkäinen

Vastuulääkäri, Kymenlaakson Laatupäivystys. Keksi turvallisen tavan lisätä työyhteisönsä yhteisöllisyyttä korona-aikana ja samalla kohentaa kuntoa ja tehdä hyväntekeväisyyttä. Ideoi päivystysten työntekijöille vuorokauden mittaisen tempauksen, jossa nämä kuljettivat golfpalloja ylös 400 metrin pituista soramäkeä. Jokaisesta pallosta meni kolme euroa vähävaraisille perheille.

Johannes Kärkkäinen.

Outi Laatikainen

Proviisori, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto. Laatikaisen väitös muodosti ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisen kuvan lääkkeisiin liittyvistä haittatapahtumista suomalaisessa erikoissairaanhoidossa. Yli viidesosa tutkituista sairaalakäynneistä johtui suoraan tai epäsuorasti lääkehaitasta, ja joka viides sairaalassa hoidettu potilas sai lääkehaitan sairaalahoitojakson aikana.

Outi Laatikainen.

Anu Maksimow

Arviointiylilääkäri, LT, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, Hus. Koronakeväänä Hus koulutti pikavauhtia leikkaussalihoitajia ja lääkäreitä tehohoitoa tukeviin tehtäviin. Ensimmäisen kolmen viikon aikana koulutusta sai jo 500 ammattilaista. Koulutusmateriaali jaettiin myös muiden sairaanhoitopiirien käyttöön.

Maiju Marttinen

Terveyskeskuslääkäri, Keravan terveyskeskus. Keravalla käynnistyi tammikuussa Marttisen ideoima hoitomalli, Kivun Kera, joka tehostaa kroonisen kivun hoitoa. Malli on kansainvälisten suositusten mukainen, mutta vastaavia ei ole juuri rakennettu muualle Suomeen. Marttinen on systemaattista moniammatillisuutta korostavan mallin vastuulääkäri.

18/12/201912.27.39Maiju Marttinen. Petteri Paalasmaa

Pinja Reikko

Vs. kuntoutuksen palvelupäällikkö, Vantaan terveyspalvelut. Reikon ideasta lähti liikkeelle Vantaalla toteutettu fysioterapeuttien työn kehittäminen ja terveydenhuollon ammattilaisten työnjaon järkevöittäminen. Fysioterapeuttien asiantuntemusta on viety etulinjaan: he tekevät hoidon tarpeen arvioita tule-potilaille.

Väsymystyöryhmä Tays

Taysin viiden erikoisalan väsymystyöryhmä on kehittänyt pilotissaan kroonista väsymysoireyhtymää sairastavia potilaita aiempaa paremmin ja nopeammin palvelevan, koordinoidun toimintamuodon auttaen kymmeniä vaikeita CFS/ME-potilaita ja heille hoitoa etsiviä perusterveydenhuollon lääkäreitä.