Lääkkeet

Uusia lääkkeitä tulee useille terapia-alueille

  • 12.1. 09:34

Minna Pihlava

Kuva: Colourbox

Muun muassa syöpäpotilaille, diabeetikoille sekä migreeniä, MS-tautia ja keuhkoahtaumatautia sairastaville on tulossa uusia lääkehoitoja, jos myyntilupaprosessit etenevät odotetusti ja jos yhtiöt tuovat lääkkeet markkinoille. Rokoterintamallakin tapahtuu.

Mediuutiset pyysi Suomen myynniltään suurimmilta lääkeyrityksiltä listan uutuuksista. Kokeneet erikoislääkärit kommentoivat tulokkaita.

 

Yksi tulokas on okrelitsumabi, joka on tarkoitettu primaaristi etenevää ja aktiivista aaltomaista MS-tautia sairastaville. Sen on osoitettu vähentävän tautiaktiivisuutta ja hidastavan taudin etenemistä.

Neurologian erikoislääkäri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Hanna Kuusisto pitää lääkettä tervetulleena lisänä hoitorepertuaariin. Primaarisprogressiivisen taudin kulkua muuntavaa hoitoa ei tähän asti ole ollut.

– Myös erityisen aggressiivisen aaltomaisen MS-taudin hoitoon on tervetullutta saada uusia työkaluja. Välillä on tuntunut, että vaihtoehdot loppuvat kesken, hän sanoo.

Hän arvioi, että lääke tulee pienehkön MS-potilasjoukon käyttöön, ehkä noin joka kymmenennelle.

– Toki jos osoittautuukin, että lääkkeestä on vähän haittoja ja se on todella tehokas, varmasti käyttö laajenee, hän sanoo.

Okrelitsumabi on saanut puoltavan lausunnon Euroopan lääkeviraston ihmislääkekomitealta marraskuussa. Varsinaisen myyntiluvan myöntäminen on Euroopan komission asia.

Migreenin hoitoon on puolestaan haettu myyntilupaa ensimmäiselle kohtausta estävälle täsmälääkkeelle erenumabille. Aiemmin kohtausten estoon on käytetty muun muassa epilepsia- ja verenpainelääkkeitä.

Erityisen kiinnostavana Hanna Kuusisto pitää sitä, että osalla potilaista kohtaukset poistuvat lähes kokonaan.

Erillistä tunnistustestiä ei tosin ole. Hyvä vaste voi paljastua vain lääkettä käyttämällä.

Hän arvioi, että ainakin kaikki kroonista migreeniä sairastavat ovat lääkkeen potentiaalisia käyttäjiä. Heitä on muutama prosentti migreenipotilaista.

 

Diabeteksen hoitoon on tulossa muun muassa glargininsuliinin ja GLP-1-agonisti liksisenatidin yhdistelmävalmiste.

– Joillakin potilailla se varmaan helpottaa hoitoa. Kahden pistoksen sijaan on yksi pistos, kuvaa Taysin sisätautien klinikan osastonylilääkäri Jorma Lahtela.

Samantapainen tuote on degludekinsuliinin ja liraglutidin yhdistelmä, jolla myös on jo myyntilupa. Kumpikaan ei ole toistaiseksi myynnissä Suomessa.

SGLT-2-estäjien ryhmään on puolestaan tulossa neljäs lääkeaine, ertugliflotsiini. Sen myyntilupaprosessi on meneillään.

– Ovatko kaikki sen ryhmän lääkkeet samanarvoisia, sitä ei kukaan tiedä. Tutkimukset ovat menossa, Lahtela sanoo.

Hän pitää hyvänä, että samaan ryhmään tulee useita tarjokkaita. Kuten antibiooteissakin, saman lääkeryhmän aineilla voi olla eri vaikutusmekanismeja, eri tehoja ja haittavaikutuksia.

Siihen, minkä lääkkeen ryhmästä valitsee, vaikuttavat tutkimustieto, potilaan ominaisuudet ja kertyvä oma kokemus lääkkeiden kliinisessä käytössä.

– Aika laittaa nämä järjestykseen, hän sanoo.

Uusi lääke jännittää

Millaista on määrätä uutta lääkettä ensimmäistä kertaa?

– Jos on ollut itse mukana tutkimuksissa, se ei jännitä ollenkaan. Tuntuu todella innostavalta, että voi auttaa potilaita uudella tavalla, Hanna Kuusisto sanoo.

Jos toisaalta lääke ei ole tuttu ja etenkin jos lääkkeestä on raportoitu paljon haittoja, aloitus jännittää.

– Sitten jos ensimmäiselle potilaalle tulee vakava haitta, ja toisellekin, se on hermoja raastavaa. Joskus on ollut sellaisia viikonloppuja, että olen joutunut olemaan koko ajan potilaan kanssa yhteydessä, kun on tullut jotain yllättävää uudesta lääkkeestä.

 

Syöpäpuolella Euroopan myyntilupia on haussa sekä uusille lääkkeille että vanhojen molekyylien uusille indikaatioille. Joukossa on myös biosimilaari.

Trametinibin ja dabrafenibin yhdistelmälle on haussa myyntilupa melanooman hoitoon.

– Tämä on erittäin hyvä lisä kombinaatiorintamalla, ilman muuta sellainen, jota haluaisi käyttää, sanoo ylilääkäri ja professori Antti Jekunen Vaasan sairaanhoitopiiristä ja Turun yliopistosta.

Molemmilla lääkeaineilla on erilliset myyntiluvat Suomessa. Trametinibi ei ole kaupan.

Jekusen arvio on, että hoito olisi paras aloittaa juuri yhdistelmänä.

Brigatinibille on puolestaan haettu myyntilupaa ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon potilaille, joille on kehittynyt ALK-estäjän resistenssiä.

– Loppujen lopuksi resistenssi tulee kuvaan ja olisi hyvä olla seuraava lääke. Ilman muuta tämä on sellainen lääke, mikä halutaan käyttöarsenaaliin, Jekunen sanoo.

Myynnissä olisi jo vastaavankaltaiseen tilanteeseen sopiva lääke osimertinibi, mutta sen käyttö ei yleensä ole mahdollista korvattavuuden puuttumisen vuoksi, ei, vaikka geenitesti voi poimia potilaat, joista 80 prosentille on hyötyä lääkkeestä, Jekunen harmittelee.

Rintasyöpälääke trastutsumabin biosimilaarille on haussa myyntilupa. Vaikka se ei muuta hoitokäytäntöjä, se voi laskea hoidon kustannuksia.

– Hinnan alennuksen pitää olla huomattava, että sillä on merkitystä, Jekunen sanoo.

Lymfooma- ja leukemiarintamalla myyntilupa on haussa muun muassa CART-hoidolle tiettyjen lasten leukemioiden ja aikuisten akuutti B-soluleukemian hoitoon ja gemtutsumabin ja otsogamisiinin yhdistelmälle CD33-positiivisen akuutin myelooisen leukemian hoitoon.

Brentuksimabivedotiinille on haettu uutta indikaatiota CD30-positiivisen ihon T-solulymfooman hoitoon ja levinneen Hodgkinin lymfooman ensilinjan hoitoon.

Korvattavuus ratkaisee käytön

Vaikka uusi lääke saa myyntiluvan, sillä voi olla pitkä tie laajaan kliiniseen käyttöön. Jos apteekista ostettavalla lääkkeellä ei ole korvattavuutta, potilas joutuu maksamaan kalliinkin lääkkeen itse, ja kynnys määrätä lääkettä on korkea.

Antti Jekunen ottaa esimerkiksi kritsotinibin. Jos ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavalla todetaan ALK-translokaatio, hän on oikeutettu saamaan korvauksen. Syövän etenemättömyysaikaa (PFS) saadaan noin kahdeksan kuukautta. Jos sen sijaan potilaalla on eri geenivirhe, ROS1-translokaatio, hän ei saa korvausta, vaikka PFS on yli kaksi vuotta.

ROS1-potilaita on vuosittain kymmenisen kappaletta, ALK-potilaita 30–40.

– Meillä tämä on ratkaistu siten, että emme määritä ROS1-translokaatiota. Mitä sillä tiedolla tekisi? Korvattavuus on ehdottomasti tärkein uusien lääkkeiden käyttöä määrittävä tekijä, Jekunen sanoo.

Jorma Lahtela on samoilla linjoilla.

– Vaikka on hyvä lääke, korvattavuuden puuttuminen estää sen käytön, jos lääke on merkittävän kallis, hän sanoo.

 

Mediuutisten kyselyssä tuli esiin useiden muiden terapia-alueiden uutuuksia.

Keuhkoahtauman hoitoon on tulossa flutikasonifuroaatin, umeklidiniumin ja vilanterolin yhdistelmähoito sekä salmeterolin ja flutikasonin yhdistelmähoito. Jälkimmäinen on tarkoitettu myös astman hoitoon.

Hemofilia A:n hoitoon on myyntilupaprosessissa damoctocog alfa pegol sekä emisitsumabi.

Letermoviiri on saanut Euroopan lääkeviraston ihmislääkekomitean puollon Cytomegalovirus-infektion profylaksiaan siirrännäispotilailla.

Tofasitinibille on haussa uusi indikaatio haavaisen paksusuolitulehduksen ja nivelpsoriaasin hoitoon, dupilumabille on astman ja nenän polypoosin hoitoon.

Viime vuonna myyntiluvan saanut sarilumabi tulee myyntiin nivelreuman hoitoindikaatiolla.

Yhdeksänvalenttinen HPV-rokote tulee myös markkinoille tänä vuonna, samoin uusi hiv-lääkeyhdistelmä.

 

 

Kirjoitus on julkaistu 12.1.2018 Mediuutisten numerossa 1/2018.

Koko lehti on luettavissa Mediuutisten Summa-palvelussa. Lehden tilaajilla on maksuton lukuoikeus.

PÄÄTOIMITTAJALTA

Psykiatrien äärimmäisen vaikea tehtävä

Kaikki lääkärit ovat vallankäyttäjiä suhteessa potilaisiin, kun he diagnosoivat sairauksia ja ohjaavat potilaita jatkohoitoon, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

  • 16.2. 10:53

KOLUMNI

Tiimalasin sietämätön keveys

Millaista lääkärin työ olisi, jos se riisuttaisiin turhasta sälästä? Siirtyisikö aika potilaille, heidän kuuntelemiselleen, kysyy kolumnissaan endokrinologi Helena Miettinen.

  • 16.2. 10:52

TOIMITUKSELTA

Tekoäly, etsi paras lääke

Toivottavasti yritys ja erehdys pian vaihtuvat varmuudeksi tekoälyn, geenitestauksen ja tietoaltaiden avulla, kirjoittaa toimituspäällikkö Erpo Pakkala.

  • 16.2. 10:52

Uusin lehti

Tapahtumat

14.-25.2.2018 Mediuutisten #kiitäkollegaa -kampanja terveysalan työpaikoille. Onko kollegasi työyhteisösi helmi? Oletko saanut häneltä apua tai onko hän vaikuttanut positiivisella tavalla työyhteisöösi? Kiitä hyvää työkaveriasi ja Mediuutiset välittää kiitoksesi perille.

Kaikki tapahtumat

Uusimmat uutiset

Medirekry: Työpaikat

PÄÄTOIMITTAJALTA

Psykiatrien äärimmäisen vaikea tehtävä

Kaikki lääkärit ovat vallankäyttäjiä suhteessa potilaisiin, kun he diagnosoivat sairauksia ja ohjaavat potilaita jatkohoitoon, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

  • 16.2. 10:53

KOLUMNI

Tiimalasin sietämätön keveys

Millaista lääkärin työ olisi, jos se riisuttaisiin turhasta sälästä? Siirtyisikö aika potilaille, heidän kuuntelemiselleen, kysyy kolumnissaan endokrinologi Helena Miettinen.

  • 16.2. 10:52

TOIMITUKSELTA

Tekoäly, etsi paras lääke

Toivottavasti yritys ja erehdys pian vaihtuvat varmuudeksi tekoälyn, geenitestauksen ja tietoaltaiden avulla, kirjoittaa toimituspäällikkö Erpo Pakkala.

  • 16.2. 10:52

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Kenen vastuulla on ajoterveyden arvioiminen?

Kuljettajien terveys on asia, joka ei kosketa pelkästään ikääntyvää väestönosaa. Se koskettaa eri-ikäisiä kuljettajia, heidän lähiomaisiaan, poliiseja ja lääkäreitä. Kun rajapinta on niin laaja, kenellä on viimekädessä vastuu ihmisen ajoterveydestä ja sen arvioinnista? Miten ajoterveysasioiden käsittelyä voisi helpottaa? Liikenneturva kerää lääkäreiden kokemuksia ajoterveyden arvioinneista. Vastaa ja vaikuta.

  • 28.12.2017 08:00

Medirekry

Kaupallinen yhteistyö
TyöSyke Oy

Lääkäriä

TyöSyke Oy on kanta-hämäläisten kuntaorganisaatioiden omistama yhtiö, joka tuottaa työterveyshuollon palveluja pääosin omistaja-asiakkailleen. Toimimme neljässä toimipisteessä Kanta-Hämeen alueella. Palvelujemme piirissä on lähes 11 000 työntekijää.

Siun sote

TOIMIALUEJOHTAJAN VIRKA

Siun sote tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon integroituja palveluja koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle sekä Heinävedelle Etelä-Savoon. Olemme Pohjois-Karjalan suurin työnantaja ja meillä työskentelee noin 7000 sote-alan ammattilaista. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vankiterveydenhuollon yksikkö

ALUEYLILÄÄKÄRIN VIRKA

Vankiterveydenhuollon yksikkö on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alainen itsenäinen yksikkö, joka organisoi vankien terveydenhuollon Suomen vankiloissa. Yksikkö vastaa vankien terveydenhuollon kehittämisestä tavoitteena tehokkaat, toimivat ja kattavat palvelut.

Satakunnan keskussairaala

1 ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI

Tarjoamme sinulle mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitehtävissä ja monenlaisissa ison organisaation muissa tehtävissä. Potilaan hyvän hoidon takaamiseksi haluamme panostaa työntekijöiden hyvinvointiin. Meillä on viihtyisä ja välitön työilmapiiri. Meillä voit osallistua myös tutkimustoimintaan, johon tarjoamme vahvan tuen. Tule meille, meillä et jää yksin!

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.

Elina Heino elina.heino@mediuutiset.fi

Ruotsi sitoi etälääkärien käsiä

Ruotsissa tehtiin kansallinen suositus sille, mitä infektiotauteja ei sovi diagnosoida ja lääkitä antibiooteilla etälääkärin vastaan­otolla. Oliko se tarpeen?

  • 9.2.

Nina Airisto

Työterveyshuolto etsii paikkaansa

Vaikka tekeillä olevat lakimuutokset eivät kosketa työterveysjärjestelmää, työterveyshuolto on sote-uudistuksessa merkittävä tekijä.

  • 2.2.