KOTISAIRAALAT

Lasten kotisairaanhoito lisääntyy

  • 26.2.2016 12:54

Pekka Torvinen

Lasten kotisairaalatoiminta yleistyy Suomessa. Viimeisin merkki asiasta on parin viikon takaa, kun Hyksin lautakunta päätti vakinaistaa vuonna 2012 aloitetun lasten kotisairaalatoiminnan.

Kansainvälisten suositusten mukaan lapsi tulisi ottaa osastohoitoon vain, jos hänen tarvitsemaansa hoitoa ei voida toteuttaa kotona tai polikliinisesti.

– Tuntuu, että palvelemme perheitä niin kuin toivotaan. Yleensä kukaan ei pety, kun ei tarvitsekaan olla sairaalassa, sanoo Hyksin lasten kotisairaalan vastaava lääkäri Anu Usvasalo.

Samaa sanoo Taysin lasten kotisairaalan osastonhoitaja Merita Inki: perheet ovat todella tyytyväisiä palveluun.

Taysissa lasten kotisairaala perustettiin jo 15 vuotta sitten. Idea syntyi Inkin tietojen mukaan aikoinaan opintomatkalla Keski-Euroopassa saaduista kokemuksista, jonka jälkeen kotisairaalaa lähdettiin pilotoimaan.

– Tajuttiin nopeasti, että tämä on hyvää ja tarvittavaa toimintaa.

Taysin lasten kotisairaala tarjoaa erikoissairaanhoitoa lasten kotona. Hoidettavia ovat niin hematologiset kuin myös esimerkiksi erilaisten infektioiden takia suonensisäistä antibioottihoitoa tarvitsevat potilaat sekä keskoset. Hoito on käytännössä osastohoidon jatkoa. Myös saattohoitopotilaita on jonkin verran.

– Viime vuonna potilaita oli hieman alle 300. Kotikäyntejä on vuosittain 2 500–3 000. Toimintaa pyörittää neljä hoitajaa, mutta kerrallaan vuorossa on vain yksi hoitaja yhdellä autolla, Inki sanoo.

Hyksissä erikoistarpeisia lapsia

Hyksissä lasten kotisairaala sen sijaan perustettiin turvaamaan erityistarpeisten lasten hoitoa kotona – hoitoa, jota Taysin yksikkö ei tarjoa ollenkaan. Hyksin yksikkö hoitaa esimerkiksi trakeostomoituja, ventilaattorihoitoa tarvitsevia ja hankalaa epilepsiaa sairastavia lapsia. Vuonna 2015 tällaisia lapsia oli 13. Hoidon tarpeesta riippuen potilaan hoitoringissä on 1–5 hoitajaa.

Pitkäaikaispotilaiden kotihoidon lisäksi lasten kotisairaala hoitaa myös akuutisti sairastuneita tai lyhyempiä hoitokontakteja vaativia lapsia Taysin lasten kotisairaalan tapaan.

Syöpäosasto K10:n kotisairaalatoiminta liitettiin Hyksin lasten kotisairaalaan keväällä 2015. Yhtäkkiä 43 prosenttia käynneistä muodostivatkin hemato-onkologiset potilaat, kun vielä vuotta aiemmin nämä potilaat muodostivat käynneistä vain 12 prosenttia. Muutos on lisännyt erityisesti laboratorionäytteiden ottoa.

– Lisäksi kotona tapahtuva saattohoito siirtyi meidän vastuulle. Näiden kehittäminen on tämän vuoden asia. Tavoitteena on resursoida toiminta järkevästi, jotta kasvavaan kysyntään voidaan vastata, Usvasalo sanoo.

Tällä hetkellä lasten kotisairaalaan olisi tulijoita enemmän kuin palvelua pystytään tarjoamaan.

– Pyrimme kovasti kehittämään erityisesti syöpäpotilaiden hoitotyötä. Olemme aloittaneet verituotteiden antamisen kotona, ja tämän vuoden aikana myös pieniannoksisia sytostaatteja aletaan antaa kotona.

Kotisairaalassa on tällä hetkellä 39 vakinaista työtehtävää: yksi osastonhoitaja, yksi apulaisosastonhoitaja, 7 sairaanhoitajaa, 28 lähihoitajaa ja yksi osastonsihteeri sekä osastonlääkärin virka, jota Usvasalo hoitaa.

Toimintaa ympäri Suomea

Hyksin lasten kotisairaalapilotissa olivat alun perin mukana vain Helsinki, Vantaa ja Espoo, mutta myöhemmin toiminta laajeni koko Hyksin sairaanhoitoalueelle. Perustamisen taustalla oli erityistarpeisten lasten kotihoidon järjestäminen, jonka kunnat kokivat erittäin vaikeaksi.

– Esimerkiksi hoitajien rekrytointi oli todella vaikeaa, kun kunnat vastasivat itse pitkäaikaispotilaiden kotihoitoringeistä. Yhdellä osastonhoitajalla ja yhdellä organisaatiolla tehtävä on helpottunut, Usvasalo sanoo.

Taysin ja Hyksin lisäksi lasten kotisairaalatoimintaa on ainakin Lappeenrannassa, Vaasassa, Kotkassa ja Kuopiossa. Toimintaa on myös Kokkolassa, jossa aloitti vuosi sitten ensimmäisenä Suomessa naisten ja lasten avosairaala.

– Lastentaudit ovat muutenkin oma erikoisalansa, joten myös kotihoito on järkevää pitää erillään muiden potilaiden kotihoidosta, Hyksin Usvasalo sanoo.

Tutkimusten mukaan kotona oleminen parantaa pitkäaikaissairaan lapsen elämänlaatua, yleiskuntoa ja vähentää pelkoja. Lisäksi sairaalassa vietetyn ajan lyhentäminen pienentää kustannuksia. Kotisairaanhoito on perheelle aina vapaaehtoista.

Lasten kotisairaalan toiminta saattaa vielä laajentua koko Husin alueelle, sanoo Usvasalo.

– Olisiko Husilla vain yksi kotisairaala vai olisiko jokaisella sairaanhoitoalueella omansa? Vielä ei ole ratkaistu, miten toiminta Husin alueella käytännössä järjestettäisiin.

Sitä ennen olisi voitettava ainakin tietotekniset esteet. Usvasalon mukaan Husin potilastietojärjestelmä pyörii etäyhteyden yli niin raskaasti, hitaasti ja kankeasti, että ”esimerkiksi puolen tunnin lääkeinfuusio ei riitä potilaan asioiden kirjaamiseen”.

– Käytännössä tien päällä ja kodeissa ei ole toimivaa etäyhteyttä. Tiedonsiirron suhteen pitäisi pystyä olemaan ketterämpi, mutta en tiedä onko se tiukan tietoturvan kanssa mahdollista.

Osa ratkaisua voisivat olla suoraan ja reaaliaikaisesti sairaalan järjestelmiin yhteydessä olevat kotihoidon laitteet. Tällaisia laitteita ei vielä ole käytössä.

PÄÄTOIMITTAJALTA

Psykiatrien äärimmäisen vaikea tehtävä

Kaikki lääkärit ovat vallankäyttäjiä suhteessa potilaisiin, kun he diagnosoivat sairauksia ja ohjaavat potilaita jatkohoitoon, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

  • 16.2. 10:53

KOLUMNI

Tiimalasin sietämätön keveys

Millaista lääkärin työ olisi, jos se riisuttaisiin turhasta sälästä? Siirtyisikö aika potilaille, heidän kuuntelemiselleen, kysyy kolumnissaan endokrinologi Helena Miettinen.

  • 16.2. 10:52

TOIMITUKSELTA

Tekoäly, etsi paras lääke

Toivottavasti yritys ja erehdys pian vaihtuvat varmuudeksi tekoälyn, geenitestauksen ja tietoaltaiden avulla, kirjoittaa toimituspäällikkö Erpo Pakkala.

  • 16.2. 10:52

Uusin lehti

Tapahtumat

14.-25.2.2018 Mediuutisten #kiitäkollegaa -kampanja terveysalan työpaikoille. Onko kollegasi työyhteisösi helmi? Oletko saanut häneltä apua tai onko hän vaikuttanut positiivisella tavalla työyhteisöösi? Kiitä hyvää työkaveriasi ja Mediuutiset välittää kiitoksesi perille.

Kaikki tapahtumat

Uusimmat uutiset

Medirekry: Työpaikat

PÄÄTOIMITTAJALTA

Psykiatrien äärimmäisen vaikea tehtävä

Kaikki lääkärit ovat vallankäyttäjiä suhteessa potilaisiin, kun he diagnosoivat sairauksia ja ohjaavat potilaita jatkohoitoon, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

  • 16.2. 10:53

KOLUMNI

Tiimalasin sietämätön keveys

Millaista lääkärin työ olisi, jos se riisuttaisiin turhasta sälästä? Siirtyisikö aika potilaille, heidän kuuntelemiselleen, kysyy kolumnissaan endokrinologi Helena Miettinen.

  • 16.2. 10:52

TOIMITUKSELTA

Tekoäly, etsi paras lääke

Toivottavasti yritys ja erehdys pian vaihtuvat varmuudeksi tekoälyn, geenitestauksen ja tietoaltaiden avulla, kirjoittaa toimituspäällikkö Erpo Pakkala.

  • 16.2. 10:52

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Kenen vastuulla on ajoterveyden arvioiminen?

Kuljettajien terveys on asia, joka ei kosketa pelkästään ikääntyvää väestönosaa. Se koskettaa eri-ikäisiä kuljettajia, heidän lähiomaisiaan, poliiseja ja lääkäreitä. Kun rajapinta on niin laaja, kenellä on viimekädessä vastuu ihmisen ajoterveydestä ja sen arvioinnista? Miten ajoterveysasioiden käsittelyä voisi helpottaa? Liikenneturva kerää lääkäreiden kokemuksia ajoterveyden arvioinneista. Vastaa ja vaikuta.

  • 28.12.2017 08:00

Medirekry

Kaupallinen yhteistyö
TyöSyke Oy

Lääkäriä

TyöSyke Oy on kanta-hämäläisten kuntaorganisaatioiden omistama yhtiö, joka tuottaa työterveyshuollon palveluja pääosin omistaja-asiakkailleen. Toimimme neljässä toimipisteessä Kanta-Hämeen alueella. Palvelujemme piirissä on lähes 11 000 työntekijää.

Siun sote

TOIMIALUEJOHTAJAN VIRKA

Siun sote tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon integroituja palveluja koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle sekä Heinävedelle Etelä-Savoon. Olemme Pohjois-Karjalan suurin työnantaja ja meillä työskentelee noin 7000 sote-alan ammattilaista. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vankiterveydenhuollon yksikkö

ALUEYLILÄÄKÄRIN VIRKA

Vankiterveydenhuollon yksikkö on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alainen itsenäinen yksikkö, joka organisoi vankien terveydenhuollon Suomen vankiloissa. Yksikkö vastaa vankien terveydenhuollon kehittämisestä tavoitteena tehokkaat, toimivat ja kattavat palvelut.

Satakunnan keskussairaala

1 ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI

Tarjoamme sinulle mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitehtävissä ja monenlaisissa ison organisaation muissa tehtävissä. Potilaan hyvän hoidon takaamiseksi haluamme panostaa työntekijöiden hyvinvointiin. Meillä on viihtyisä ja välitön työilmapiiri. Meillä voit osallistua myös tutkimustoimintaan, johon tarjoamme vahvan tuen. Tule meille, meillä et jää yksin!

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.

Elina Heino elina.heino@mediuutiset.fi

Ruotsi sitoi etälääkärien käsiä

Ruotsissa tehtiin kansallinen suositus sille, mitä infektiotauteja ei sovi diagnosoida ja lääkitä antibiooteilla etälääkärin vastaan­otolla. Oliko se tarpeen?

  • 9.2.

Nina Airisto

Työterveyshuolto etsii paikkaansa

Vaikka tekeillä olevat lakimuutokset eivät kosketa työterveysjärjestelmää, työterveyshuolto on sote-uudistuksessa merkittävä tekijä.

  • 2.2.