VIERITUTKIMUS

"Aina pitäisi ymmärtää testin suorituskyky suhteessa hoitopäätöksiin" – vieritestien määrä moninkertaistui

  • 12.5.2017 10:03

Erpo Pakkala

Kuva: Meeri Utti

Erilaisten hoitoyksiköissä tehtävien vieritestien määrä on lisääntynyt rajusti viime vuosina.

Nopeimmin ovat yleistyneet varsinkin yhteispäivystyksissä tehtävät PCR-infektiotestit, jotka antavat tuloksen alle tunnissa. Esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä niiden määrä on muutamassa vuodessa moninkertaistunut.

– Aloitimme niiden käytön vuonna 2012 ajatuksella, että testi tehdään influenssan varalta, jos potilas on menossa teho-osastolle. Silloin niitä otettiin muutama kymmenen influenssakaudessa. Pari vuotta sitten testien määrä räjähti käsiin, sanoo Tyksin kliinisen mikrobiologian osastonylilääkäri Kaisu Rantakokko-Jalava.

Influenssakaudella 2015–2016 testejä tehtiin Varsinais-Suomessa noin 2 000. Kuluneella kaudella niitä on otettu jo noin 4 500.

– Tällä kaudella niitä tehtiin ensimmäistä kertaa kaikissa neljässä Tyksin alueen yhteispäivystyksessä, Turun lisäksi aluesairaaloissa. PCR-molekyylitestit ovat korvanneet hitaammat liuskapikatestit, joiden suorituskykykin oli huonompi.

Rantakokko-Jalava uskoo, että molekyylitestien määrä lisääntyy entisestään, kun niitä aletaan tehdä yhä enemmän myös terveysasemilla.

– Laitteet ovat kehittyneet hyvin yksinkertaisiksi ja luotettaviksi. Jos samalla laitteella voi testata myös esimerkiksi A-streptokokkia ja norovirusta, niin laite voisi olla käytössä suurimman osan vuotta.

 

Suurin osa terveydenhuollossa tehtävästä vieritestauksesta on vielä kuitenkin kemiallisia pikatestejä. Näistä yleisimmät ovat tulehdusta mittaava CRP-testi, diabeteksen hoidossa plasman glukoosin mittaus ja INR-mittaus verenohennuslääkityksen määrittämisessä.

– Kemiallisten pikatestien määrä on lisääntynyt tasaisesti Hus-alueella. Esimerkiksi CRP:tä mittaavia pikatestauslaitteita on Hus-alueen yksiköissä jo noin 200, sanoo Huslabin linjajohtaja, ylilääkäri Tiina Mäki.

Vieritestaus lyhentää hoitoaikaa

Vieritestaus lyhentää merkittävästi päivystyspotilaan kokonaishoitoaikaa.

Asia havaittiin viime vuoden lopussa Scandinavian Journal of Trauma -lehdessä julkaistussa suomalaistutkimuksessa. Siinä verrattiin vieritestausta perinteisiin laboratoriossa tehtäviin tutkimuksiin Hus Jorvin sairaalan yhteispäivystyksen aulapotilailla.

Tutkimuksessa oli mukana 11 vieritestiä, joiden avulla potilailta määritettiin muun muassa suuri verenkuva sekä veren CRP-, kreatiniini-, glukoosi- ja kaliumpitoisuudet.

Tavanomaisten laboratoriotutkimusten avulla keskimääräinen hoitoaika oli 3 tuntia ja 50 minuuttia. Vieritutkimusten avulla hoitoaika lyheni 46 minuuttia.

– Päivystyslaboratorion tulosten saaminen kestää keskimäärin reilun tunnin ja voi venyä pahimmillaan yli puolentoista tunnin. Kun näytteenotto on omissa käsissä, niin koko prosessi vie 5–10 minuuttia, sanoo tutkimuksessa mukana ollut Hyks Akuutin ylilääkäri Veli-Pekka Harjola.

Jorvissa kuitenkin havaittiin, että laajan vieritestipatterin ottaminen rutiinimaisesti ei kannata, koska useimmiten aulaan itse käveleville potilaille riittää tutkimuksiksi pienen verenkuvan, CRP:n, kreatiniinin ja verensokerin mittaaminen.

– Emme ole jatkaneet laajan patteriston ottamista, mutta kylläkin tutkimusaikana testattua lääkärin ja hoitajan tiimityömallia, joka on vieritestauksen hyödyntämisessä ensiarvoisen tärkeä. Tällöin potilaan ei tarvitse jäädä odottamaan näytteen ottamista pitkäksi aikaa.

Toisessa Jorvissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että verinäytteiden otto ja vieritestauslaitteiden käyttö tarkkailupaikoilla kuormitti liikaa sairaanhoitajia päivystystilanteen keskellä.

– Aulassa työnjakoa pystyi järjestämään helpommin eikä vastuu vieritestauksesta häirinnyt muita tehtäviä niin paljon, Harjola sanoo.

Hän uskoo, että vieritestaus yleistyy päivystyksissä, vaikka se ei jokaiseen tilanteeseen sovikaan. Esimerkiksi troponiinipikatesti ei ole riittävän herkkä sydäninfarktidiagnostiikassa.

– Vieritestien käyttöönotto ja näytteiden käsittely yksinkertaistuu tulevaisuudessa. Niissä yksiköissä, missä ei ole omaa laboratoriohoitajaa ympäri vuorokauden, tämä on kiistatta ratkaiseva tekijä, jotta päivystysvalmius säilyy.

Pelkästään Helsingin alueen terveysasemilla tehdään CRP-pikatestejä jo reilusti yli 30 000 vuodessa. Määrä on kolminkertaistunut viidessä vuodessa.

Muutama vuosi sitten tehdyssä kyselyssä helsinkiläiset terveyskeskuslääkärit arvioivat, että CRP-pikatestien avulla noin joka viides potilas säästyi päivystyskäynniltä.

 

Parhaimmillaan erilaiset pikatestit vähentävät kustannuksia ja sujuvoittavat hoitoketjua. Markkinoilla on kuitenkin suuri määrä erilaisia laitteita, joita käyttävät monet eri terveydenhuollon ammattilaiset.

Rantakokko-Jalavan mukaan on suuri huolenaihe, että markkina menee villiksi ja erilaisia testejä otetaan käyttöön kritiikittömästi.

– Laboratorion pitäisi aina olla tukemassa vieridiagnostiikkaa, että testit sopivat käyttötarkoitukseen ja ettei hoitoa anneta väärien negatiivisten tai positiivisten tulosten perusteella. Aina pitäisi ymmärtää testin suorituskyky suhteessa hoitopäätöksiin, Rantakokko-Jalava sanoo.

Esimerkiksi Huslab hoitaa kuntien ja muiden vieritestausasiakkaidensa puolesta kilpailutuksen, hankinnan, vastaanottotarkastuksen, laadunvarmistuksen ja käyttäjäkoulutuksen.

Parempi tilastointi auttaisi laadunvalvonnassa

Vieritutkimusmääriä ei tilastoida valtakunnallisesti eikä kovin kattavasti edes sairaanhoitopiireittäin.

– Jos pyyntö tulee laboratoriojärjestelmän kautta, niin vieritutkimus tulee tilastoihin. Jos se viedään esimerkiksi terveysasemalla potilastietojärjestelmään sanelun mukana, niin tutkimus ei tilastoidu, Kaisu Rantakokko-Jalava sanoo.

Tiina Mäen mukaan kansallinen tilastointi vaatisi, että vieritutkimustulokset siirtyisivät laitteilta suoraan sähköisiin järjestelmiin.

– Olemme yrittäneet tätä Hus-alueella jo vuosia, mutta eri kuntien eri yksiköissä olevien laitteiden saaminen samaan verkkoon ei ole niin yksinkertaista.

Laajempi tilastointi ja tutkimusten kirjaaminen auttaisi Mäen mukaan vieritutkimusten laadunvalvonnassa.

– Suurin hyöty olisi se, että vieritutkimusten virhetulokset vähenisivät ja tulokset olisivat käytettävissä jatkossakin, kun potilaan tilaa arvioidaan, Mäki sanoo.

– Tämän takia monet ovat päättäneet hankkia vieritestauspalvelupaketin meiltä, mutta monet ostavat laitteita myös suoraan firmoilta, Huslabin Tiina Mäki sanoo.

 

Hurjimpien ennusteiden mukaan pian suurin osa terveydenhuollossa tehtävistä testeistä tehdään vieritesteinä.

Rantakokko-Jalavan mukaan silti jatkossakin tullaan tarvitsemaan myös laboratoriossa tehtyjä testejä.

– Vieritutkimusten määrä tulee lisääntymään vielä hurjasti. Silti jatkossakin tarvitaan myös laboratorioiden tekemiä tutkimuksia ja taustatukea, että voidaan varmistaa vieritutkimusten luotettavuus. Harvinaisempiin tutkimuksiin vieritestejä ei vielä edes kehitetä.

PÄÄTOIMITTAJALTA

Psykiatrien äärimmäisen vaikea tehtävä

Kaikki lääkärit ovat vallankäyttäjiä suhteessa potilaisiin, kun he diagnosoivat sairauksia ja ohjaavat potilaita jatkohoitoon, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

  • 16.2. 10:53

KOLUMNI

Tiimalasin sietämätön keveys

Millaista lääkärin työ olisi, jos se riisuttaisiin turhasta sälästä? Siirtyisikö aika potilaille, heidän kuuntelemiselleen, kysyy kolumnissaan endokrinologi Helena Miettinen.

  • 16.2. 10:52

TOIMITUKSELTA

Tekoäly, etsi paras lääke

Toivottavasti yritys ja erehdys pian vaihtuvat varmuudeksi tekoälyn, geenitestauksen ja tietoaltaiden avulla, kirjoittaa toimituspäällikkö Erpo Pakkala.

  • 16.2. 10:52

Uusin lehti

Tapahtumat

14.-25.2.2018 Mediuutisten #kiitäkollegaa -kampanja terveysalan työpaikoille. Onko kollegasi työyhteisösi helmi? Oletko saanut häneltä apua tai onko hän vaikuttanut positiivisella tavalla työyhteisöösi? Kiitä hyvää työkaveriasi ja Mediuutiset välittää kiitoksesi perille.

Kaikki tapahtumat

Uusimmat uutiset

Medirekry: Työpaikat

PÄÄTOIMITTAJALTA

Psykiatrien äärimmäisen vaikea tehtävä

Kaikki lääkärit ovat vallankäyttäjiä suhteessa potilaisiin, kun he diagnosoivat sairauksia ja ohjaavat potilaita jatkohoitoon, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

  • 16.2. 10:53

KOLUMNI

Tiimalasin sietämätön keveys

Millaista lääkärin työ olisi, jos se riisuttaisiin turhasta sälästä? Siirtyisikö aika potilaille, heidän kuuntelemiselleen, kysyy kolumnissaan endokrinologi Helena Miettinen.

  • 16.2. 10:52

TOIMITUKSELTA

Tekoäly, etsi paras lääke

Toivottavasti yritys ja erehdys pian vaihtuvat varmuudeksi tekoälyn, geenitestauksen ja tietoaltaiden avulla, kirjoittaa toimituspäällikkö Erpo Pakkala.

  • 16.2. 10:52

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Kenen vastuulla on ajoterveyden arvioiminen?

Kuljettajien terveys on asia, joka ei kosketa pelkästään ikääntyvää väestönosaa. Se koskettaa eri-ikäisiä kuljettajia, heidän lähiomaisiaan, poliiseja ja lääkäreitä. Kun rajapinta on niin laaja, kenellä on viimekädessä vastuu ihmisen ajoterveydestä ja sen arvioinnista? Miten ajoterveysasioiden käsittelyä voisi helpottaa? Liikenneturva kerää lääkäreiden kokemuksia ajoterveyden arvioinneista. Vastaa ja vaikuta.

  • 28.12.2017 08:00

Medirekry

Kaupallinen yhteistyö
TyöSyke Oy

Lääkäriä

TyöSyke Oy on kanta-hämäläisten kuntaorganisaatioiden omistama yhtiö, joka tuottaa työterveyshuollon palveluja pääosin omistaja-asiakkailleen. Toimimme neljässä toimipisteessä Kanta-Hämeen alueella. Palvelujemme piirissä on lähes 11 000 työntekijää.

Siun sote

TOIMIALUEJOHTAJAN VIRKA

Siun sote tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon integroituja palveluja koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle sekä Heinävedelle Etelä-Savoon. Olemme Pohjois-Karjalan suurin työnantaja ja meillä työskentelee noin 7000 sote-alan ammattilaista. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vankiterveydenhuollon yksikkö

ALUEYLILÄÄKÄRIN VIRKA

Vankiterveydenhuollon yksikkö on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alainen itsenäinen yksikkö, joka organisoi vankien terveydenhuollon Suomen vankiloissa. Yksikkö vastaa vankien terveydenhuollon kehittämisestä tavoitteena tehokkaat, toimivat ja kattavat palvelut.

Satakunnan keskussairaala

1 ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI

Tarjoamme sinulle mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitehtävissä ja monenlaisissa ison organisaation muissa tehtävissä. Potilaan hyvän hoidon takaamiseksi haluamme panostaa työntekijöiden hyvinvointiin. Meillä on viihtyisä ja välitön työilmapiiri. Meillä voit osallistua myös tutkimustoimintaan, johon tarjoamme vahvan tuen. Tule meille, meillä et jää yksin!

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.

Elina Heino elina.heino@mediuutiset.fi

Ruotsi sitoi etälääkärien käsiä

Ruotsissa tehtiin kansallinen suositus sille, mitä infektiotauteja ei sovi diagnosoida ja lääkitä antibiooteilla etälääkärin vastaan­otolla. Oliko se tarpeen?

  • 9.2.

Nina Airisto

Työterveyshuolto etsii paikkaansa

Vaikka tekeillä olevat lakimuutokset eivät kosketa työterveysjärjestelmää, työterveyshuolto on sote-uudistuksessa merkittävä tekijä.

  • 2.2.