Osastonlääkäri

vakinaiseen virkaan HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgian käsikirurgian yksikköön 1.8.2018 alkaen. Työavain 1800011E.

Osastonlääkäri

vakinaiseen virkaan HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgian käsikirurgian yksikköön Raaseporin sairaalaan 2.7.2018 alkaen. Työavain 1800011F.

Haut päättyvät 15.6.2018.

Lisätietoa: ylilääkäri Jorma Ryhänen, p. 050 536 5064.

www.hus.fi/tyopaikat

HUS on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija ja työnantaja. Vahvuutemme on osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta, joka arvostaa avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Työmme tavoitteena on korkea laatu ja korostamme potilaan parasta. Tervetuloa työkaveriksemme! HUS on savuton.