Häädetään C-hepatiitti!

Kesän Mediareenassa tehdään terveystarkastus 100-vuotiaalle Suomelle ja kysytään, toteutuuko Suomessa tasa-arvoinen hoito? Suomi voi juhlavuonna jokseenkin hyvin. ”Hyvä terveys” ei ole itsestäänselvyys. Suomi oli itsenäisyytemme alkuvuosikymmenet köyhä maa, jossa terveydenhuolto oli harvojen saatavilla ja monin tavoin epätasa-arvoista. Useita sairauksia ei osattu eikä pystytty hoitamaan. Sairauksia ja sairastumista leimasi usein häpeä ja vajavaisesta tiedosta johtuvat uskomukset.

  • 11.7.2017 15:21

Aivosairaudet ovat kallein kansantautimme

Suomi on yksi Euroopan nopeimmin ikääntyvistä kansakunnista. Väestörakenteen muuttumisen lisäksi tähän vaikuttaa onnistumiset kansansairauksien hoidossa - sydän- ja verisuonisairaudet eivät enää lyhennä elinikää samalla tavalla kuin aiemmin.

  • 3.7.2017 13:56

Matkalla Roomaan – ajatuksia sairauspoissaolojen hallinnasta

Jokainen sairauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle keskimäärin 300–350 € alasta riippuen. Ei siis ihme, että niiden vähentäminen kiinnostaa. Työpaikoille esiteltäviä keinoja on yhtä paljon kuin tarjoajia, ja työnantaja on monesti kovin hämmennyksissä sen suhteen, mitä pitäisi tehdä. Kaikki tarjoajat vannovat oman mallinsa nimeen, mutta vievätkö kaikki tiet todella Roomaan?

  • 26.5.2017 07:56

Geenitesteillä kohti parempia hoitotuloksia

Syöpä ei ole yksi sairaus eikä syöpää vastaan ole yhtä lääkettä. Ihannemaailmassa jokaiselle yksittäiselle syöpätyypille olisi olemassa juuri siihen kehitetty ja siihen tehoava lääke. 2000-luvun aikana on otettu merkittäviä kehitysaskeleita kohti yhä yksilöllisempää lääkehoitoa.  Molekyylilääketieteen kehitys on mahdollistanut lukuisten erilaisten syöpätyyppien sekä syöpiin liittyvien geenien ja mutaatioiden tunnistamisen.

  • 9.5.2017 08:00

Valinnanvapaus kokeiluun Helsingissä?

Jaksatko sinä odottaa kolme viikkoa lääkärin vastaanotolle pääsyä? Tällä hetkellä se on monelle arkea. Helsinkiläinen odottaa kiireetöntä lääkärin vastaanottoa esimerkiksi Viiskulman terveysasemalla 21 päivää, kun mittana käytetään T3-lukua, joka kertoo kolmannen vapaana olevan kiireettömän ajanvarausajan. Tilastojen mukaan Viiskulmassa 115 jonottajaa joutuu odottamaan jopa 31–90 päivää.

  • 13.4.2017 07:00

Uusia lääkkeitä yhteistyöllä

Uusien lääkkeiden kehitys on malliesimerkki siitä lisäarvosta, jota tiivis yhteistyö yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä voi parhaimmillaan tuottaa. Ilman tätä yhteistyötä olisi moni vaikea sairaus jäänyt vaille tehokasta hoitoa ja miljoonat potilaat ilman toivoa tulevaisuudesta.

  • 3.4.2017 06:00

Sotessa on yritystä

Yritystoiminta osana terveydenhuoltoa on kaikille arkipäivää. Lääketeollisuuden yhteistyö sekä julkisen että yksityisen sektorin kanssa on ollut laaja-alaista. Erityisesti lääkemolekyylien kehittämiseen on liittynyt monipuolisia toimintamalleja.  Perinteisiin nojaavien toimintamallien rinnalle tarvitaan myös uudenlaista yhteistyötä. Miten digitalisaatio, lääkehoitojen vaikuttavuuden arviointi ja terveystiedon hyödyntämiseen liittyvät mahdollisuudet haastavat meitä uudistumaan?

  • 27.3.2017 07:00