KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: MSD

Real-world data kertoo, kuinka lääke tehoaa käytännössä

  • 30.10.2017 14:00

Dataohjautuvuus on muuttamassa lääketeollisuutta samaan tapaan kuin muitakin teollisuudenaloja. Niin sanottu real-world data, eli tieto siitä miten lääke toimii todellisessa kliinisessä käytössä, vaikuttaa perustavalla tavalla lääkkeiden käyttöön, tuotekehitykseen ja kustannusten hallintaan.

Lääkehoidon toteutuksessa on tärkeää, että potilas saa oikean lääkkeen oikeaan aikaan. Jotta tämä olisi mahdollista, tarvitaan todelliseen kliiniseen käyttöön perustuvaa tietoa lääkkeiden vaikuttavuudesta suurissa potilasaineistoissa ja pitkällä aikavälillä. Tällainen ns. real-world data on kliinisten tutkimusten ulkopuolelta saatavaa tietoa, jota voidaan kerätä esimerkiksi sairauskertomustiedoista tai erilaisista potilasrekistereistä, kuten esimerkiksi THL:n ja KELA:n rekistereistä. Tietoa lääkkeiden vaikuttavuudesta on mahdollista kerätä myös suoraan potilailta, esimerkiksi erilaisten mobiilisovellusten avulla.

- Perinteiset lääketutkimukset toteutetaan tiukalla protokollalla tarkkaan rajatuissa potilasryhmissä ja niiden tarkoituksena on osoittaa valmisteen teho ja turvallisuus kontrolloiduissa olosuhteissa. Ne eivät kuitenkaan kerro siitä, mitkä ovat lääkkeen hoitotulokset ja kustannusvaikuttavuus todellisessa kliinisessä käytössä, muistuttaa real-world data -tutkimusta ja siihen perustuvaa konsultointia tekevän MedEngine Oy:n toimitusjohtaja Tero Ylisaukko-oja.

Millaista lisätietoa todelliseen kliiniseen käyttöön perustuva data voi tuoda lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta?

- Kun lääke pääsee markkinoille, se on käynyt läpi tiukan seulan: teho ja turvallisuus on aina osoitettu laajan tutkimusohjelman kautta. Mutta harvinaisemmat haitat tai hyödyt eivät aina ilmene tutkimuksissa. Esimerkiksi vanhuksilla ja muilla erityisryhmillä harvinaiset vaikutukset saattavat tulla esiin vasta lääkkeen todellisessa käyttövaiheessa, kun käyttäjiä on ollut satoja tuhansia, Ylisaukko-oja jatkaa.

Hoidon ja kustannusten optimointia

Real-world data on nyt terveydenhuollon ammattilaisten mielenkiinnon kohteena kaikkialla maailmassa. Se ei ole ihme, sillä todelliseen kliiniseen käyttöön perustuvan tiedon avulla voidaan optimoida hoidon toteutusta ja kustannuksia.

- Terveystaloudellisen tiedon merkitys kasvaa jatkuvasti. Todellisen käyttötiedon avulla voidaan esimerkiksi osoittaa, että uuden lääkkeen käyttöönotto lisää terveyshyötyä ja samalla alentaa terveydenhuollon kokonaiskustannuksia. Suomessakin lääkkeiden hinnoitteluun on tulossa uusia riskinjakoon perustuvia malleja, joiden tavoitteena on edistää innovatiivisten lääkkeiden saamista nopeammin potilaiden käyttöön. Real-world datalla on keskeinen rooli tällaisten mallien suunnittelussa ja toteutuksessa, kertoo Ylisaukko-oja.

Lääkkeen todellisen käyttötiedon avulla uusia lääkkeitä voidaan myös oppia käyttämään optimaalisemmin ja tehokkaammin. Tällaisen tiedon avulla voidaan ymmärtää paremmin esimerkiksi annostelua, haittavaikutuksiin vaikuttavia tekijöitä sekä sitä, missä vaiheessa lääkkeen tehoa tulisi arvioida. Real-world dataa on alettu hyödyntää myös pitkän ja kalliin tuotekehitysprosessin optimoinnissa.

- Real-world dataa voitaisiin hyödyntää vielä nykyistäkin laajemmin lääketeollisuuden eri toimintojen tukena. Sitä voitaisiin käyttää myös aiempaa enemmän terveydenhuollossa johtamisen apuvälineenä. On tärkeää ymmärtää, miten hoito todellisuudessa toteutuu ja mitkä ovat hoitotulokset sekä hoidon kustannusvaikuttavuus. Tällaisen tiedon tulisi olla keskeisessä roolissa terveydenhuollon prosessien kehityksessä, Ylisaukko-oja sanoo.

Tero Ylisaukko-ojan mukaan ei myöskään pidä unohtaa real-world datan tarjoamia kaupallisia mahdollisuuksia. Suomessa on poikkeuksellisen kattavat rekisterit ja hyvät mahdollisuudet rekisteritiedon käytännön hyödyntämiseen. Osana muita vahvuuksia, kuten biopankkeja, genomiosaamista ja digitaalista infrastruktuuria, tämä voi herättää kansainvälisten lääkeyritysten mielenkiinnon Suomea kohtaan. Tämä avaa Suomelle jälleen uusia mahdollisuuksia tarjota osaamistaan ulkomaille ja houkutella investointeja Suomeen.

 

 

Lähde:

MedEngine Oy:n toimitusjohtajan Tero Ylisaukko-ojan haastattelu

CORP-1234531-0000 10/2017

 

NOPEAMMIN, OSUVAMMIN, VAIKUTTAVAMMIN

Ennen kehitettiin lääkkeitä, joiden toivottiin tehoavan mahdollisimman hyvin mahdollisimman monelle. Tulevaisuudessa tehdään lääkkeitä, jotka on tarkoitettu juuri tietyille potilaille.

Yksilöllisen lääkehoidon perusajatuksena on hyödyntää genomitietoa ja biopankkeja niin, että lääkehoito voidaan kohdentaa niille potilaille, jotka siitä eniten hyötyvät. Lääkkeitä myös kehitetään yhä yksilöllisemmiksi: tavoitteena voi olla esimerkiksi suomalaisille potilaille parhaiten vaikuttavien molekyylien löytäminen.

On mahdollista, että jo aivan lähitulevaisuudessa saavutetaan läpimurtoja kaikkien vakavimpien ja yhteiskunnalle eniten kustannuksia aiheuttavien sairauksien hoidossa.

Lue lisää yksilöllisen lääkehoidon uusista mahdollisuuksista täältä: www.msd.fi

08/2016 CORP-1192767-0004

Uusin lehti

Tapahtumat

14.-25.2.2018 Mediuutisten #kiitäkollegaa -kampanja terveysalan työpaikoille. Onko kollegasi työyhteisösi helmi? Oletko saanut häneltä apua tai onko hän vaikuttanut positiivisella tavalla työyhteisöösi? Kiitä hyvää työkaveriasi ja Mediuutiset välittää kiitoksesi perille.

Kaikki tapahtumat

Uusimmat uutiset

Geenitutkimus kehittää syövänhoitoa

Yksilöllinen syövänhoito tarkoittaa potilaalle parhaimmillaan mahdollisimman tehokasta hoitoa mahdollisimman vähin sivuvaikutuksin. Geenitutkimus tuo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia syövänhoidon kehittämiseen, sanoo Docrates Syöpäsairaalan johtava ylilääkäri Tom Wiklund.

  • 14.12.2017 09:18

Kohti kansallista biopankkia

Suomalaisista on kerätty viime vuosikymmenien aikana miljoonia bionäytteitä. Aikanaan ne on otettu diagnostiikan tueksi. Nyt nämä biopankkeihin kerätyt näytteet muodostavat tutkijoille aarrearkun, jonka täysimääräinen hyöty nähdään vasta tulevina vuosina.

  • 13.12.2016 14:13

Terveysdata nopeuttaa uusien hoitojen löytämistä

Suomalaisten potilastiedot ovat hoitotilanteissa jo kattavasti hoitohenkilökunnan käytössä. Suuremman mittaluokan hyötyjä terveysdatasta aletaan saada siinä vaiheessa kun niiden avulla löydetään nopeammin uusia hoitoja.

  • 13.12.2016 14:00

Lääketeollisuuden uusi logiikka: nopeammin, osuvammin, vaikuttavammin

Lääkeyritykset ovat haastavassa tilanteessa: lääkekehitys on yhä vaativampaa ja kalliimpaa, uusia lääkkeitä löytyy harvemmin, mutta vakavat sairaudet eivät ole maailmasta hävinneet. Nyt perinteisen lääkekehitysmallin rinnalle on kuitenkin tulossa uusi kevyempi tapa kehittää lääkehoitoja: yksilöllinen lääketiede avaa ohituskaistan, jolla nopeutetaan kalleinta ja aikaavievintä kehitysvaihetta, faasi 3 -tutkimuksia, ja hoito räätälöidään potilaan genotyypin mukaan.

  • 10.10.2016 11:01

Parantola

Marjukka Myllärniemi 2017

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.

Uutinen

Tiina Aisla tiina.aisla@mediuutiset.fi

Genetiikka mullistaa epilepsian hoidon

Kehitteillä olevan geenipaneelin avulla potilas voi saada yksilöllistä ja nopeaa hoitoa vaikeaan epilepsiaan.

  • 16.2.

PÄÄTOIMITTAJALTA

Psykiatrien äärimmäisen vaikea tehtävä

Kaikki lääkärit ovat vallankäyttäjiä suhteessa potilaisiin, kun he diagnosoivat sairauksia ja ohjaavat potilaita jatkohoitoon, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

  • 16.2. 10:53

KOLUMNI

Tiimalasin sietämätön keveys

Millaista lääkärin työ olisi, jos se riisuttaisiin turhasta sälästä? Siirtyisikö aika potilaille, heidän kuuntelemiselleen, kysyy kolumnissaan endokrinologi Helena Miettinen.

  • 16.2. 10:52

TOIMITUKSELTA

Tekoäly, etsi paras lääke

Toivottavasti yritys ja erehdys pian vaihtuvat varmuudeksi tekoälyn, geenitestauksen ja tietoaltaiden avulla, kirjoittaa toimituspäällikkö Erpo Pakkala.

  • 16.2. 10:52