Kaupallinen yhteistyö

Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään – Noona mahdollistaa yksilöllisemmän tuen hoitojen aikana

 • 5.9.2016 08:23

MSD

Täsmälääketiede sisältää yhä useammin lääkehoidon lisäksi myös sovelluksia ja muuta teknologiaa. Tästä esimerkki on MSD:n äskettäin alkanut yhteistyö Noona Healthcaren kanssa syöpäpotilaiden voinnin seurannan kehittämiseksi.

Uusien syöpätapauksien määrä kasvaa nopeasti – syöpä on yleisin kuolinsyy kehittyneissä maissa. Joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään¹: vuosittain uusia tapauksia tulee 30 000. Suomessa syövänhoidon vuotuisten kustannusten arvioidaan nousseen jo yli miljardiin euroon². Samaan aikaan terveydenhoidon resursseihin kohdistuu voimakas leikkaustarve. Vaikeaa yhtälöä pyritään ratkaisemaan yksilöllisellä terveydenhoidolla, joka mahdollistaa hoitojen räätälöinnin jopa potilaskohtaisesti.

Merkittävää lisäarvoa lääkehoidolle saadaan kun mukaan otetaan teknologia. Noona Healthcaren kehittämän sovelluksen avulla sairaalat ja syöpäklinikat voivat seurata potilaidensa voinnin kehittymistä reaaliaikaisesti ja tunnistaa ennakolta vakavat haitat. Potilas ei jää hoitoa vaativien sairaalajaksojen välissä yksin ja hänen turvallisuudentunteensa lisääntyy kun sairaalaan on jatkuva yhteys. Sairaala puolestaan saa jatkuvaa tietoa potilaan oireista ja pystyy sovelluksen avulla tekemään päätöksiä siitä keiden potilaiden oireet edellyttävät sairaalassa käyntiä ja keiden oireet pysytään hoitamaan esimerkiksi lähettämällä potilaalle itsehoito-ohjeita Noonan avulla. Terveydenhoidon kustannuksia säästyy kun turhia sairaalakäyntejä jää pois.

Noonan toinen tärkeä käyttötarkoitus on lääketutkimus.  Perinteisissä lääketutkimuksissa tiedon kerääminen on usein hidasta ja kallista eivätkä kaikki halukkaat potilaat pääse niihin mukaan. Noonan ansiosta lääketutkimuksen datankeräyskustannukset voidaan jopa puolittaa ja kaikki halukkaat potilaat pääsevät mukaan. Potilaat ovat myös keskimääräistä sitoutuneempia sitoutumaan tutkimukseen, koska osa heistä Noonaa joka tapauksessa. Noonan ansiosta tulokset voidaan raportoida reaaliaikaisesti.

 

Mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmän hoidon

- Olemme kehittäneet uusia, yksilöllisiä lääkehoitoja syövän nujertamiseksi. Niiden ansiosta hoito on nopeampaa, osuvampaa ja vaikuttavampaa. Syövänhoidon haasteet ovat kuitenkin usein hyvin laajoja ja ratkaisut vaativat erilaisten osaamisten yhdistelemistä. Kumppanuuksien avulla pystymme tuottamaan yhä enemmän arvoa niin potilaille kuin yhteiskunnallekin. Yhteistyö Noona Healthcaren kanssa mahdollistaa potilaiden aiempaa yksilöllisemmän tukemisen hoitojen aikana. Tuemme omalta osaltamme sitä, että terveydenhoidon rajalliset resurssit kohdennetaan järkevällä tavalla. Esimerkiksi silloin, kun suoralle terveydenhoitohenkilökunnan kohtaamiselle ei ole tarvetta, sitä ei tapahdu. Noona mahdollistaa tämän, sanoo MSD Finlandin yhteiskuntasuhdejohtaja Petri Lehto.

 

Laajeneminen liikkeelle Pohjoismaiden sairaaloista

Noona saa MSD:ltä apua kaupallistamiseen ja pääsee levittämään sovellusta MSD:n globaalissa verkostossa. Yhteistyö kattaa ensi vaiheessa Pohjoismaiden sairaalat. MSD:n kanssa yhteistyötä tekevien sairaaloiden syöpäpotilaat saavat käyttöönsä Noona-sovelluksen.

- Tuomme Noonaa esille periaatteessa kaikissa sairaaloissa Pohjoismaissa. Kaiken kaikkiaan tämä on hieno mahdollisuus kansainvälistää ja kaupallistaa Noonan teknologiaa. Haluamme omalta osaltamme olla mukana merkittävän suomalaisen terveysteknologia-startupin kansainvälistymistarinassa, Lehto lisää.

 

Tavoitteena viisi miljoonaa Noona-käyttäjää

Noona tarkoittaa korean kielellä isosiskoa, joka pitää huolta. Palkittu Noona Healthcare on kehitetty yhteistyössä HYKS Syöpäkeskuksen kanssa. Sovellus sai alkunsa kun huomattiin, että syöpäpotilaiden vointia ei seurattu systemaattisesti hoitojen aikana ja niiden jälkeen, sillä riittävän helppo ja hoitotyöhön integroitavissa oleva työkalu puuttui.

Tällä hetkellä Noona on käytössä HUS:ssa, OYS:ssa, TAYS:ssa sekä Yhdysvalloissa Stanfordin maineikkaassa syöpäsairaalassa. Toimitusjohtaja Jani Ahonala muistuttaa, että joka vuosi 16–17 miljoonaa uutta ihmistä sairastuu syöpään. Syöpäsairastavuuden on ennustettu kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa esimerkiksi suurien ikäluokkien ikääntyessä ja elintason noustessa kehittyvissä maissa. Niin myös sairauden seurannan ja lääketutkimusten tarve kasvaa tulevina vuosina.

- Meille, pienelle suomalaiselle startupille, ison globaalin kumppanin tuki voi olla ratkaisevan tärkeä. Yhteistyö nopeuttaa merkittävästi Noonan vientiponnisteluja maailmalle, mikä on meille ensiarvoisen tärkeää. Kaikkein haastavinta on alkuvaiheessa päästä tapaamaan johtavien syöpäklinikoiden ja sairaaloiden johtoa, jotka päättävät Noonan käyttöönottamisesta, Ahonala kertoo.

Noona Healthcaren tavoitteena on, että sovelluksella olisi vuoteen 2020 mennessä viisi miljoonaa käyttäjää. Jos tavoite saavutetaan, Noona olisi maailman suurin syöpäpotilaiden tietokanta, jossa olisi valtavasti tietoa taudin eri vaiheista. Noona on kehitetty pitkän aikavälin analyysiin ja se soveltuu miljoonien potilaiden tietojen analysointiin.

 

Samalla idealla uusia yhteistyömalleja

MSD aikoo toteuttaa Noonan kaltaisia, potilaille ja yhteiskunnalle lisäarvoa tuovia yhteistyömalleja jatkossakin. Petri Lehto muistuttaa, että Suomessa MSD:n yhteistyö terveydenhoidon eri toimijoiden kanssa on hyvin aktiivista.

- Olemme laajasti mukana etsimässä uudenlaisia toimintamalleja terveydenhuoltoon. Etsimme myös yrityspuolelta uudenlaisia kumppanuuksia, joilla terveydenhoidon haasteisiin tartutaan. Noona on tässä suhteessa erinomainen valinta. Yhteistyömme auttaa toivottavasti Noonaa kaupallistamaan teknologiaansa huomattavasti laajemmalle asiakasjoukolle, MSD:n Lehto sanoo.

Petri Lehto

Jani Ahonala

Lähteet:

 

08/2016 CORP-1192767-0003

 

MSD on johtava kansainvälinen lääkeyritys, joka tekee Suomessa lääkekehitystä ja monipuolista yhteistyötä suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten ja tutkijoiden kanssa. Lue lisää työstämme paremman elämän puolesta osoitteessa www.msd.fi


NOPEAMMIN, OSUVAMMIN, VAIKUTTAVAMMIN

Ennen kehitettiin lääkkeitä, joiden toivottiin tehoavan mahdollisimman hyvin mahdollisimman monelle. Tulevaisuudessa tehdään lääkkeitä, jotka on tarkoitettu juuri tietyille potilaille.

Yksilöllisen lääkehoidon perusajatuksena on hyödyntää genomitietoa ja biopankkeja niin, että lääkehoito voidaan kohdentaa niille potilaille, jotka siitä eniten hyötyvät. Lääkkeitä myös kehitetään yhä yksilöllisemmiksi: tavoitteena voi olla esimerkiksi suomalaisille potilaille parhaiten vaikuttavien molekyylien löytäminen.

On mahdollista, että jo aivan lähitulevaisuudessa saavutetaan läpimurtoja kaikkien vakavimpien ja yhteiskunnalle eniten kustannuksia aiheuttavien sairauksien hoidossa.

Lue lisää yksilöllisen lääkehoidon uusista mahdollisuuksista täältä: www.msd.fi

08/2016 CORP-1192767-0004

Uusin lehti

Tapahtumat

14.-25.2.2018 Mediuutisten #kiitäkollegaa -kampanja terveysalan työpaikoille. Onko kollegasi työyhteisösi helmi? Oletko saanut häneltä apua tai onko hän vaikuttanut positiivisella tavalla työyhteisöösi? Kiitä hyvää työkaveriasi ja Mediuutiset välittää kiitoksesi perille.

Kaikki tapahtumat

Uusimmat uutiset

Geenitutkimus kehittää syövänhoitoa

Yksilöllinen syövänhoito tarkoittaa potilaalle parhaimmillaan mahdollisimman tehokasta hoitoa mahdollisimman vähin sivuvaikutuksin. Geenitutkimus tuo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia syövänhoidon kehittämiseen, sanoo Docrates Syöpäsairaalan johtava ylilääkäri Tom Wiklund.

 • 14.12.2017 09:18

Suomesta täsmälääketieteen huippumaa?

Suomella on kaikki edellytykset tulla yksilöllisen lääketieteen huippumaaksi. Meillä on valmiiksi maailman parasta genomi- ja it-osaamista. Myös biopankkimme ovat huippuluokkaa. Jotta Suomesta tulisi täsmälääketieteen edelläkävijä, seuraavien asioiden pitää kuitenkin vielä tapahtua:

 • 19.12.2016 11:53

Kohti kansallista biopankkia

Suomalaisista on kerätty viime vuosikymmenien aikana miljoonia bionäytteitä. Aikanaan ne on otettu diagnostiikan tueksi. Nyt nämä biopankkeihin kerätyt näytteet muodostavat tutkijoille aarrearkun, jonka täysimääräinen hyöty nähdään vasta tulevina vuosina.

 • 13.12.2016 14:13

Terveysdata nopeuttaa uusien hoitojen löytämistä

Suomalaisten potilastiedot ovat hoitotilanteissa jo kattavasti hoitohenkilökunnan käytössä. Suuremman mittaluokan hyötyjä terveysdatasta aletaan saada siinä vaiheessa kun niiden avulla löydetään nopeammin uusia hoitoja.

 • 13.12.2016 14:00

Lääketeollisuuden uusi logiikka: nopeammin, osuvammin, vaikuttavammin

Lääkeyritykset ovat haastavassa tilanteessa: lääkekehitys on yhä vaativampaa ja kalliimpaa, uusia lääkkeitä löytyy harvemmin, mutta vakavat sairaudet eivät ole maailmasta hävinneet. Nyt perinteisen lääkekehitysmallin rinnalle on kuitenkin tulossa uusi kevyempi tapa kehittää lääkehoitoja: yksilöllinen lääketiede avaa ohituskaistan, jolla nopeutetaan kalleinta ja aikaavievintä kehitysvaihetta, faasi 3 -tutkimuksia, ja hoito räätälöidään potilaan genotyypin mukaan.

 • 10.10.2016 11:01

Parantola

Marjukka Myllärniemi 2017

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.

Elina Heino elina.heino@mediuutiset.fi

Ruotsi sitoi etälääkärien käsiä

Ruotsissa tehtiin kansallinen suositus sille, mitä infektiotauteja ei sovi diagnosoida ja lääkitä antibiooteilla etälääkärin vastaan­otolla. Oliko se tarpeen?

 • 9.2.

Nina Airisto

Työterveyshuolto etsii paikkaansa

Vaikka tekeillä olevat lakimuutokset eivät kosketa työterveysjärjestelmää, työterveyshuolto on sote-uudistuksessa merkittävä tekijä.

 • 2.2.

PÄÄTOIMITTAJALTA

Psykiatrien äärimmäisen vaikea tehtävä

Kaikki lääkärit ovat vallankäyttäjiä suhteessa potilaisiin, kun he diagnosoivat sairauksia ja ohjaavat potilaita jatkohoitoon, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

 • 16.2. 10:53

KOLUMNI

Tiimalasin sietämätön keveys

Millaista lääkärin työ olisi, jos se riisuttaisiin turhasta sälästä? Siirtyisikö aika potilaille, heidän kuuntelemiselleen, kysyy kolumnissaan endokrinologi Helena Miettinen.

 • 16.2. 10:52

TOIMITUKSELTA

Tekoäly, etsi paras lääke

Toivottavasti yritys ja erehdys pian vaihtuvat varmuudeksi tekoälyn, geenitestauksen ja tietoaltaiden avulla, kirjoittaa toimituspäällikkö Erpo Pakkala.

 • 16.2. 10:52