Lopettaminen on useimmiten erittäin vaikeaa. Valtaosa tupakoitsijoista on jossakin vaiheessa kokeillut lopettamista, mutta iso osa retkahtaa uudelleen. Nikotiiniriippuvuus on sairaus, ja sitä täytyy hoitaa kuten muitakin sairauksia. Nikotiiniriippuvutta sairastava potilas pääsee harvoin pelkällä tahdonvoimalla eroon tupakasta. Silloin nikotiinikorvaus- ja reseptilääkehoito ovat hyviä lisäkeinoja vierotuksessa.

Lääkehoidon aloittamisenkin jälkeen on kuitenkin tärkeää, että koko hoitoketju tukee potilasta. Viesti savuttomuudesta on saatava pysymään samana läpi hoitoketjun. Toistuvat samanlaiset viestit ovat tehokkaita. Lisäksi on tärkeää, että potilas saa hoitoa ja tukea, jos hän repsahtaa uudelleen tupakointiin.

Hoidon jatkuvuus tärkeää

Varkauden seudulla on ollut vuosia käytössä eri terveydenhuollon toimijoiden, apteekin sekä kolmannen sektorin yhteistyössä toteutettu nk. preventioklubi, jossa tietoketju on kehitetty saumattomaksi: Samaa neuvontaa sekä materiaalia on tarjolla kaikille hoitotahoille.

On oleellista tarjota tukea myös vierotuksen aloittamisen jälkeen. Toinen tehokas tukimuoto voisi olla jonkinlainen preventioklinikka, jossa onnistumista monitoroitaisiin tietyn ajanjakson jälkeen tehtävällä kyselyllä. Lääkärien, hoitajien ja apteekkien panos on siinä erittäin tärkeä.

Savuttomuuden lisäksi preventioklinikalla voisi antaa tukea ja hoitaa myös muita verisuonitautien vaaratekijöitä, kuten kohonnutta verenpainetta, diabetesta sekä dyslipidemioita eli rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä.

Savuton Savo toi onnistumisia

Kotona, kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvan valistuksen sekä vapaasti saatavilla olevan materiaalin lisäksi myös entisestään kiristynyt lainsäädäntö tuo toivottavasti tuloksia. Varsinkin nuorille olisi tärkeää saada läpi viesti tupakoinnin haitoista jo ennen ensimmäistäkään tupakkaa.

Myös yhteisötason toimintamallit ovat tärkeitä. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii savuttomaan toimintakulttuuriin tähdännyt Savuton Savo -projekti. Vuonna 2008 aloitetussa projektissa oli mukana kunnan lisäksi alueen suurimmat yritykset ja terveydenhuolto. Tulokset olivat hyviä, ja puhuvat vahvasti sen puolesta, että täyssavuttomuus ainakin työpaikoilla ja julkisessa piirissä on saumattomalla yhteistyöllä mahdollista.

Seppo Lehto, dosentti, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, Varkauden sosiaali- ja terveysjohtaja

PP-CHM-FIN-0113-01112016