Terveysdata tarkoittaa kaikkea yksittäisen potilaan terveydentilasta kerättyä tietoa ­– biologista ja genomidataa, potilaskertomuksia, henkilön itse eri mittalaitteilla keräämää tietoa – sekä väestödataa – esimerkiksi informaatiota tiettyjen väestöryhmien riskitekijöistä tai hoitovasteista.

Ensimmäinen ratkaiseva askel terveysdatan hyödyntämisessä terveydenhuollossa on otettu kun suomalaisten potilaskertomukset ovat tarvittaessa Kanta-palvelun kautta hoitohenkilökunnan käytössä. On oleellisen tärkeää, että tietyn potilaan tiedot eivät ole enää ainoastaan häntä hoitavan yksikön käytettävissä vaan mikä tahansa julkinen tai yksityinen palveluntarjoaja saa ne käyttöönsä potilaan suostumuksella. Yksityiset palveluntuottajat liittyivät Kanta-palveluun vuonna 2016 ja sosiaalihuollon asiakirjat tullaan liittämään siihen vuodesta 2018 alkaen.

Dataa hoitopäätösten tueksi

– Jo lähitulevaisuudessa reaaliaikainen terveysdata voi auttaa hoitavaa lääkäriä hoitopäätöksissä tuomalla tietoa samankaltaisista verrokkipotilaista: miten tällaisia tapauksia on aiemmin hoidettu ja miten hoito on onnistunut. Ensimmäiset kokeilut tästä ovat jo käynnissä syöpäpotilaiden hoidossa. Potilasdatan ansiosta saadaan nopeammin osviittaa siitä mitkä lääkkeet ja toimenpiteet ovat aiemmin olleet samassa sairaudessa vaikuttavimpia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojohtaja Pekka Kahri.

Terveydenhoidon tietojärjestelmien yhteensopimattomuudesta on puhuttu viime vuosina paljon. Kahrin mukaan ongelmat on osittain jo ratkaistu. Kanta-palvelun ansiosta potilastiedot liikkuvat jo sujuvasti ja data on standardimuotoista. Se missä on vielä parannettavaa, on tietojen käytettävyys ja hyödynnettävyys. Myöskin terveydenhuollon etäpalvelut ovat vielä kokonaan toteuttamatta vaikka tekniset edellytykset niihin olisivat olemassa.

Tuotekehityspolku lyhyemmäksi

Kahrin mukaan seuraava iso askel terveysdatan hyödyntämiseksi otetaan uusien lääkkeiden ja hoitojen kehittämisessä sekä niiden vaikuttavuuden tutkimuksessa. Lääkkeiden tutkimus- ja tuotekehityspolku on nykyisin aivan liian pitkä. Terveysdatan ansiosta tätä polkua voidaan olennaisesti lyhentää.

– Terveystieto on aina myös hyvin arkaluontoista ja luottamuksellista, joten yksilön tietosuoja ja selkeät säännöt ovat itsestään selvä lähtökohta tietojen hyödyntämiselle. Jos luottamus menee, koko hommalta putoaa pohja, Kahri muistuttaa.

Lähde:

Haastattelu: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojohtaja Pekka Kahri

MSD on johtava kansainvälinen lääkeyritys, joka tekee Suomessa lääkekehitystä ja monipuolista yhteistyötä suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten ja tutkijoiden kanssa. Lue lisää työstämme paremman elämän puolesta osoitteessa www.msd.fi

CORP-1192767-0011 12/2016