Uusien syöpätapauksien määrä kasvaa nopeasti – syöpä on yleisin kuolinsyy kehittyneissä maissa. Joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään¹: vuosittain uusia tapauksia tulee 30 000. Suomessa syövänhoidon vuotuisten kustannusten arvioidaan nousseen jo yli miljardiin euroon². Samaan aikaan terveydenhoidon resursseihin kohdistuu voimakas leikkaustarve. Vaikeaa yhtälöä pyritään ratkaisemaan yksilöllisellä terveydenhoidolla, joka mahdollistaa hoitojen räätälöinnin jopa potilaskohtaisesti.

Merkittävää lisäarvoa lääkehoidolle saadaan kun mukaan otetaan teknologia. Noona Healthcaren kehittämän sovelluksen avulla sairaalat ja syöpäklinikat voivat seurata potilaidensa voinnin kehittymistä reaaliaikaisesti ja tunnistaa ennakolta vakavat haitat. Potilas ei jää hoitoa vaativien sairaalajaksojen välissä yksin ja hänen turvallisuudentunteensa lisääntyy kun sairaalaan on jatkuva yhteys. Sairaala puolestaan saa jatkuvaa tietoa potilaan oireista ja pystyy sovelluksen avulla tekemään päätöksiä siitä keiden potilaiden oireet edellyttävät sairaalassa käyntiä ja keiden oireet pysytään hoitamaan esimerkiksi lähettämällä potilaalle itsehoito-ohjeita Noonan avulla. Terveydenhoidon kustannuksia säästyy kun turhia sairaalakäyntejä jää pois.

Noonan toinen tärkeä käyttötarkoitus on lääketutkimus. Perinteisissä lääketutkimuksissa tiedon kerääminen on usein hidasta ja kallista eivätkä kaikki halukkaat potilaat pääse niihin mukaan. Noonan ansiosta lääketutkimuksen datankeräyskustannukset voidaan jopa puolittaa ja kaikki halukkaat potilaat pääsevät mukaan. Potilaat ovat myös keskimääräistä sitoutuneempia sitoutumaan tutkimukseen, koska osa heistä Noonaa joka tapauksessa. Noonan ansiosta tulokset voidaan raportoida reaaliaikaisesti.

Mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmän hoidon

- Olemme kehittäneet uusia, yksilöllisiä lääkehoitoja syövän nujertamiseksi. Niiden ansiosta hoito on nopeampaa, osuvampaa ja vaikuttavampaa. Syövänhoidon haasteet ovat kuitenkin usein hyvin laajoja ja ratkaisut vaativat erilaisten osaamisten yhdistelemistä. Kumppanuuksien avulla pystymme tuottamaan yhä enemmän arvoa niin potilaille kuin yhteiskunnallekin. Yhteistyö Noona Healthcaren kanssa mahdollistaa potilaiden aiempaa yksilöllisemmän tukemisen hoitojen aikana. Tuemme omalta osaltamme sitä, että terveydenhoidon rajalliset resurssit kohdennetaan järkevällä tavalla. Esimerkiksi silloin, kun suoralle terveydenhoitohenkilökunnan kohtaamiselle ei ole tarvetta, sitä ei tapahdu. Noona mahdollistaa tämän, sanoo MSD Finlandin yhteiskuntasuhdejohtaja Petri Lehto.

Laajeneminen liikkeelle Pohjoismaiden sairaaloista

Noona saa MSD:ltä apua kaupallistamiseen ja pääsee levittämään sovellusta MSD:n globaalissa verkostossa. Yhteistyö kattaa ensi vaiheessa Pohjoismaiden sairaalat. MSD:n kanssa yhteistyötä tekevien sairaaloiden syöpäpotilaat saavat käyttöönsä Noona-sovelluksen.

- Tuomme Noonaa esille periaatteessa kaikissa sairaaloissa Pohjoismaissa. Kaiken kaikkiaan tämä on hieno mahdollisuus kansainvälistää ja kaupallistaa Noonan teknologiaa. Haluamme omalta osaltamme olla mukana merkittävän suomalaisen terveysteknologia-startupin kansainvälistymistarinassa, Lehto lisää.

Tavoitteena viisi miljoonaa Noona-käyttäjää

Noona tarkoittaa korean kielellä isosiskoa, joka pitää huolta. Palkittu Noona Healthcare on kehitetty yhteistyössä HYKS Syöpäkeskuksen kanssa. Sovellus sai alkunsa kun huomattiin, että syöpäpotilaiden vointia ei seurattu systemaattisesti hoitojen aikana ja niiden jälkeen, sillä riittävän helppo ja hoitotyöhön integroitavissa oleva työkalu puuttui.

Tällä hetkellä Noona on käytössä HUS:ssa, OYS:ssa, TAYS:ssa sekä Yhdysvalloissa Stanfordin maineikkaassa syöpäsairaalassa. Toimitusjohtaja Jani Ahonala muistuttaa, että joka vuosi 16–17 miljoonaa uutta ihmistä sairastuu syöpään. Syöpäsairastavuuden on ennustettu kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa esimerkiksi suurien ikäluokkien ikääntyessä ja elintason noustessa kehittyvissä maissa. Niin myös sairauden seurannan ja lääketutkimusten tarve kasvaa tulevina vuosina.

- Meille, pienelle suomalaiselle startupille, ison globaalin kumppanin tuki voi olla ratkaisevan tärkeä. Yhteistyö nopeuttaa merkittävästi Noonan vientiponnisteluja maailmalle, mikä on meille ensiarvoisen tärkeää. Kaikkein haastavinta on alkuvaiheessa päästä tapaamaan johtavien syöpäklinikoiden ja sairaaloiden johtoa, jotka päättävät Noonan käyttöönottamisesta, Ahonala kertoo.

Noona Healthcaren tavoitteena on, että sovelluksella olisi vuoteen 2020 mennessä viisi miljoonaa käyttäjää. Jos tavoite saavutetaan, Noona olisi maailman suurin syöpäpotilaiden tietokanta, jossa olisi valtavasti tietoa taudin eri vaiheista. Noona on kehitetty pitkän aikavälin analyysiin ja se soveltuu miljoonien potilaiden tietojen analysointiin.

Samalla idealla uusia yhteistyömalleja

MSD aikoo toteuttaa Noonan kaltaisia, potilaille ja yhteiskunnalle lisäarvoa tuovia yhteistyömalleja jatkossakin. Petri Lehto muistuttaa, että Suomessa MSD:n yhteistyö terveydenhoidon eri toimijoiden kanssa on hyvin aktiivista.

- Olemme laajasti mukana etsimässä uudenlaisia toimintamalleja terveydenhuoltoon. Etsimme myös yrityspuolelta uudenlaisia kumppanuuksia, joilla terveydenhoidon haasteisiin tartutaan. Noona on tässä suhteessa erinomainen valinta. Yhteistyömme auttaa toivottavasti Noonaa kaupallistamaan teknologiaansa huomattavasti laajemmalle asiakasjoukolle, MSD:n Lehto sanoo.

Lähteet:

08/2016 CORP-1192767-0003

MSD on johtava kansainvälinen lääkeyritys, joka tekee Suomessa lääkekehitystä ja monipuolista yhteistyötä suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten ja tutkijoiden kanssa. Lue lisää työstämme paremman elämän puolesta osoitteessa www.msd.fi